Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 22 december 2017

Meer geld nodig voor versnelling woningbouw

Je kunt al tijden geen krant lezen of website openen of je leest dat de huizenprijzen de pan uitrijzen. Vooral in de Randstad is de vraag naar woonruimte groot.

Dan zou je toch denken dat overal waar gebouwd zou kúnnen worden, ook gebouwd gáát worden. Maar de werkelijkheid is anders. Er zijn nog veel knelpunten en om die op te lossen is er naast de samenwerkingsagenda met Bouwend Nederland ook financiële ondersteuning vanuit het Rijk nodig.

Lees de weblog van Gedeputeerde Joke Geldhof over dit onderwerp op de website van de Provincie Noord-Holland.

Thema

Ruimtelijke ordening & wonen

Krachtige steden en een vitaal platteland
Behoud van het open landschap
Gebiedsgericht maatwerk

Lees meer