Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 februari 2018

Noord-Holland realiseert Rijksopgave wind-op-land

Provinciale Staten heeft op maandag 12 februari ingestemd met het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen voor Windpark Spuisluis. Dit windpark is het laatste in de reeks om het Noord-Hollandse deel van de totale Rijksopgave windmolens op het vaste land te realiseren.

Noord-Holland voldoet hiermee aan haar taak om 685,5 Megawatt aan wind-op-land op te wekken. Dit is een afspraak uit het Energieakkoord uit 2013. Daarin is landelijk afgesproken 6.000 Megawatt op te wekken in 2020.

Woordvoerder Duurzaamheid en Energie Suzanne Klaassen: “D66 is trots op deze prestatie en complimenteert het college hiermee. In de afgelopen periode is wind-op-land een lastig dossier geweest. Voor D66 is het halen van de Rijksopgave in deze periode altijd prioriteit geweest. Op termijn moet de provincie onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Naast zonne-energie en innovatie speelt windenergie daarbij een essentiële rol.”

D66 werpt ook alvast een blik op de toekomst. Uit het recente regeerakkoord valt te herleiden dat het Rijk zich gaat toeleggen op wind-op-zee. “Wij kijken er dan ook naar uit om als provincie Noord-Holland hier een bijdrage aan te kunnen leveren”, aldus Suzanne Klaassen.