Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 februari 2018

Provincie gaat investeren in versnelling woningbouw

Provinciale Staten hebben op 12 februari 2018 unaniem ingestemd met maatregelen om de woningbouwproductie in Noord-Holland te versnellen. Hiermee wordt een bedrag van ruim 7 miljoen euro beschikbaar gesteld om onder meer de knelpunten bij woningbouwplannen te onderzoeken, de capaciteitsproblemen bij gemeenten weg te nemen en het uitvoeringsprogramma binnenstedelijk bouwen te verbreden.

Gedeputeerde Wonen Joke Geldhof (D66): “Met deze voordracht wil het college in overleg met alle betrokken partijen versnelling aangrijpen om bijvoorbeeld zachte bouwlocaties hard te maken. Daarnaast kunnen we nu ook aan de slag om ervoor te zorgen dat bij harde bouwlocaties ook daadwerkelijk de schop de grond in gaat.”

D66 is blij met deze reeks van maatregelen. Woordvoerder Wonen Hein Struben: “Het is goed dat de focus komt te liggen op productiecapaciteit en dat de Provincie daarbij intensief samen werkt met BouwendNL, gemeenten, corporaties en andere betrokkenen om knelpunten in de gehele provincie op te lossen.”

D66 is ook lovend over de gemeenten die tussen 2004 en 2015 het aandeel van gerealiseerde woningen binnen bestaand stedelijk gebied vergroot hebben van 34% naar 76%. Struben: “Binnenstedelijk bouwen blijft voor D66 prioriteit hebben. Door de brede inventarisatie die de Provincie beschikbaar heeft gemaakt, blijkt dat er bovendien tot 2040 voldoende bouwlocaties voor woningbouw zijn.”

Lees hier de gehele bijdrage van Hein Struben tijdens de PS-vergadering op 12 februari 2018. De planviewer van de Provincie Noord-Holland vindt u hier.

Thema

Ruimtelijke ordening & wonen

Krachtige steden en een vitaal platteland
Behoud van het open landschap
Gebiedsgericht maatwerk

Lees meer