Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 februari 2018

Provincie gaat investeren in versnelling woningbouw

Provinciale Staten hebben op 12 februari 2018 unaniem ingestemd met maatregelen om de woningbouwproductie in Noord-Holland te versnellen. Hiermee wordt een bedrag van ruim 7 miljoen euro beschikbaar gesteld om onder meer de knelpunten bij woningbouwplannen te onderzoeken, de capaciteitsproblemen bij gemeenten weg te nemen en het uitvoeringsprogramma binnenstedelijk bouwen te verbreden.

Gedeputeerde Wonen Joke Geldhof (D66): “Met deze voordracht wil het college in overleg met alle betrokken partijen versnelling aangrijpen om bijvoorbeeld zachte bouwlocaties hard te maken. Daarnaast kunnen we nu ook aan de slag om ervoor te zorgen dat bij harde bouwlocaties ook daadwerkelijk de schop de grond in gaat.”

D66 is blij met deze reeks van maatregelen. Woordvoerder Wonen Hein Struben: “Het is goed dat de focus komt te liggen op productiecapaciteit en dat de Provincie daarbij intensief samen werkt met BouwendNL, gemeenten, corporaties en andere betrokkenen om knelpunten in de gehele provincie op te lossen.”

D66 is ook lovend over de gemeenten die tussen 2004 en 2015 het aandeel van gerealiseerde woningen binnen bestaand stedelijk gebied vergroot hebben van 34% naar 76%. Struben: “Binnenstedelijk bouwen blijft voor D66 prioriteit hebben. Door de brede inventarisatie die de Provincie beschikbaar heeft gemaakt, blijkt dat er bovendien tot 2040 voldoende bouwlocaties voor woningbouw zijn.”

Lees hier de gehele bijdrage van Hein Struben tijdens de PS-vergadering op 12 februari 2018. De planviewer van de Provincie Noord-Holland vindt u hier.

Thema

Wonen, werken en recreëren in een gezonde leefomgeving

Noord-Holland is een provincie met een divers landschap van veenweiden en bossen, heiden en duinen, steden en stranden, eilanden en rivieren, kanalen, meren en plassen. Daarnaast beschikt Noord-Holland over een rijk cultureel erfgoed, met de Stelling van Amsterdam, het UNESCO Werelderfgoed van de Beemster en de Waddenzee, de VOC-steden langs het IJsselmeer, de kastelen in Muiden en Medemblik, de historische buitenplaatsen in het Gooi, de landgoederen rond Santpoort, de beeldbepalende stolpboerderijen en lintdorpen in West-Friesland en het unieke industrieel erfgoed langs bijvoorbeeld de Zaan. De provincie heeft een belangrijke taak in het beschermen van dit landschap en erfgoed.
Deze bescherming wordt steeds belangrijker omdat de Noord-Hollandse bevolking blijft groeien en steeds meer mensen hier willen wonen, werken en recreëren. Voor D66 staat de gezonde leefomgeving daarbij centraal. In een gezonde leefomgeving voel je je immers goed, presteer je beter en leef je uiteindelijk langer.

Lees meer