Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 februari 2018

Financiële ondersteuning voor innovatieve MKB-ondernemingen

Provinciale Staten hebben op 12 februari 2018 ingestemd met de oprichting van een innovatiefonds voor innovatie ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf (MKB). De doelstelling van het fonds is het verminderen van het financieringstekort voor Noord-Hollandse bedrijven bij projecten in vroege innovatiefases. Door het verstrekken van leningen aan innovatieve bedrijven kunnen deze bedrijven de slag maken van uitvinding naar concept of prototype.

Woordvoerder Duurzaamheid en Energie Suzanne Klaassen: “We zijn tevreden dat dit onderdeel van het coalitieakkoord nu uitgevoerd wordt, ook omdat het al bestaande participatiefonds voornamelijk het grotere bedrijfsleven ondersteunde met duurzame initiatieven die al verder gereed waren in hun ontwikkeling.”

Lees hier de berichtgeving van de Provincie hierover.