Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 26 maart 2018

Op naar een slagkrachtiger en professioneler Waddenfonds

Op 26 maart bespraken Provinciale Staten het rapport van de Noordelijke en Randstedelijke Rekenkamer over het Waddenfonds. Het rapport doet een aantal aanbevelingen om de uitvoeringspraktijk van het fonds te verbeteren te professionaliseren, door onder andere de besluitvorming onafhankelijk te maken en te zorgen voor een evaluatiesysteem dat inzicht geeft aan de effectiviteit van de gesubsidieerde projecten.

D66 is positief over samenwerking binnen het Waddenfonds omdat hierin samengewerkt wordt aan het realiseren van gezamenlijke doelen en opgaven. Woordvoerder Amélie Strens: “Het waddengebied is een gebied met veel potentie, zowel qua ecologische ontwikkeling als qua economische mogelijkheden.”

D66 vindt dat binnen het algemeen bestuur een mogelijkheid ligt om als Provinciale Staten een stevigere positie in te nemen binnen het Waddenfonds. Het AB bestaat namelijk uit Statenleden van de drie deelnemende provincies. Amélie Strens: “D66 ziet graag dat we binnen de kaders van deze gemeenschappelijke regeling bekijken hoe we onze positie kunnen verstevigen. Open, transparante en onafhankelijke besluitvorming moet hier uiteraard het uitgangspunt zijn.”