Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 27 maart 2018

Toekomstperspectief Kust 2040 goede balans tussen rust en reuring 

Provinciale Staten Noord-Holland hebben op 26 maart 2018 ingestemd met het Toekomstperspectief Kust. Dit stuk beschrijft de landschappelijke en economische waarden van de gehele kuststrook en de geldende (wettelijke) kaders, trends en ontwikkelingen en perspectieven tot 2040. Het Toekomstperspectief is tot stand gekomen in co-creatie met 27 partners, waaronder gemeenten, natuurorganisaties, waterbeheerders en de recreatiesector.

Woordvoerder Ruimte Amélie Strens: “D66 kan zich goed vinden in het onderscheid dat is gemaakt tussen natuur- seizoens- en recreatiestrand en de voorgestelde locaties hiervan. Het blijft een constante zoektocht naar een balans tussen rust en reuring, maar wat ons betreft is die hiermee op dit moment gevonden.”

De kwaliteit van de kust wordt niet alleen bepaald door de ontwikkelingen op het strand zelf. Het is het samenspel van het strand, de duinen en de binnenduinrand. D66 vindt de openheid van het Noord-Hollandse landschap een groot goed en is dan ook blij dat de ontwikkeling in de duinen en binnenduinrand mee wordt genomen in het proces van de Omgevingsvisie.

D66-gedeputeerde Joke Geldhof (Ruimtelijke Ordening): “De kust is van ons allemaal. Ik ben blij dat wij ons samen inzetten voor het bewaren van de goede balans tussen ‘rust en reuring’ en de kust zo een kwaliteitsimpuls willen geven”. Er moet ruimte zijn voor mooie natuur, stilte en ongereptheid en er moet ruimte zijn voor hoogwaardige recreatie, drukte en levendigheid.”