Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 28 maart 2018

Aankondiging openstelling kandidaatstelling lijsttrekker PS2019

De kandidaatstelling voor de verkiezing van de lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019 wordt binnenkort opengesteld. De regionale verkiezingscommissie (RVC)verzorgt de interne verkiezing van de lijsttrekker.

Op 27 januari 2018 heeft de ledenvergadering (ARV) besloten om zelfstandig mee te doen aan de verkiezingen en een profiel voor de kandidaten vastgesteld. Dit profiel bevat aanvullende vereisten voor de rol van lijsttrekker. Alle documenten voor de kandidaatstelling vindt u hier.

De kandidaatstelling voor de lijsttrekker loopt van maandag 23 april 2018 tot en met vrijdag 25 mei 2018. Voor de kandidaatstelling van de lijsttrekker zijn ondersteuningsverklaringen nodig. Het benodigde aantal ondersteuningsverklaringen is 1% (afgerond naar boven) van het aantal stemgerechtigde leden van D66 in Noord-Holland. Dat aantal is 64.  Peildatum voor het bepalen van het aantal stemgerechtigde leden voor de ondersteuningsverklaring is 01 april 2018.

De stemming voor de kandidaat-lijsttrekker loopt van vrijdag 08 juni 2018 tot en met vrijdag 22 juni 2018. Stemgerechtigde leden voor de stemming worden tot maximaal een week voor aanvang van de stemming bepaald.
Op zondag 24 juni kan de uitslag worden medegedeeld aan de kandida(a)t(en), regiobestuur en landelijke verkiezingscommissie (LVC). Bij de stemming voor de lijsttrekker dient minimaal 1 kandidaat ingevuld te worden.

Alle informatie over #PS2019 is hier te vinden.