Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 april 2018

Provincie maakt stappen naar energietransitie concreet

In 2016 heeft de Provincie Noord-Holland direct na het akkoord van Parijs beleid gestartom de energietransitie te versnellen. Een voorstel van D66 en PvdA heeft daarbij het concrete doel gezet om in 2050 energieneutraal te zijn. Er zijn toen direct concrete stappen gezet op het gebied van energiebesparing in woningbouw, de circulaire economie en concentratie van het kassenbeleid, maar er is meer nodig. Suzanne Klaassen, Statenlid voor D66 Noord-Holland: “Om precies te weten wat er mogelijk is, ligt er nu een gedegen rapportage en een handelingsperspectief voor provinciale actie. Dat wil zeggen dat we nu precies weten wat de Provincie  kan en moet doen. Samen met de extra 24,5 miljoen die vorige maand beschikbaar is gesteld, kunnen direct verdere stappen gezet worden.”

De “Staat van de energietransitie” is een omvangrijke inventarisatie die Provinciale Staten een nulmeting geeft om precies te gaan volgen wat de resultaten zijn van het beleid. De “Routeplanner” geeft aan welke stappen er op alle provinciale beleidsterreinen gezet kunnen worden en ook moeten worden om het doel energieneutraal in 2050 te halen. Deze twee stukken zijn in april gepubliceerd. Per beleidsterrein zijn er ook gedetailleerde deelstudies. Deze gaan over land- en tuinbouw, industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit en transport en over opwekken hernieuwbare energie.

Gedeputeerde duurzaamheid Jack van der Hoek: ”Technisch is er al veel mogelijk maar wij moeten de ruimtelijke keuzes voor 2050 op korte termijn maken, gezien de relaties die de energietransitie heeft met verstedelijking, mobiliteit en economie. Daarom is de Routeplanner een belangrijke bouwsteen voor de Omgevingsvisie.”

In mei behandelen Provinciale Staten de economische verkenningen voor de energietransitie en in juni het warmteplan. Na de zomer zullen ook de resultaten van het landelijk overleg over een nieuw klimaat- en energieakkoord meegenomen kunnen worden in de provinciale uitvoeringsplannen.