Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 april 2018

Meer geld voor de bus in Noord-Holland Noord

De Provincie Noord-Holland gaat extra investeren in openbaar vervoer om de mobiliteit van de inwoners in Noord-Holland Noord te verbeteren. Er wordt 3,15 miljoen extra bijgedragen aan de exploitatie van de buslijnen en andere verbeteringen. Daaronder een pilot met deelfietsen om het voor- en natransport ook te verbeteren.

Voor D66 is openbaar vervoer is een kerntaak. “Niet alleen een sociale taak, maar ook een uitdaging om keuzevrijheid te bieden,” vindt Andries Tijssens, woordvoerder mobiliteit van D66 Noord-Holland, “iedereen met en zonder auto moet kunnen wonen, werken, zorgen, naar school en voorzieningen reizen en recreëren.

Omdat Noord-Holland-Noord omvangrijk en relatief dun bevolkt is, is het een uitdaging om dit concessiegebied goed te bedienen en tegelijkertijd de kosten onder controle te houden. Het vervoerplan realiseert dit met de hoofdlijnen uit het R-Net in combinatie met fijnmazigere verbindingen met kleinere, flexibelere bussen.

In aanvulling op het oorspronkelijk voorstel van het college op basis van een gelijkblijvend budget is er nu een extra voorstel aangenomen. D66 bedankt de fractie van de PvdA voor dit initiatief en de uitwerking.

De huidige nieuwe concessie heeft een duur van tenminste 10 jaar. In die periode staat de wereld niet stil, en kan er aanleiding zijn om bepaalde punten aan te passen. Maar eerst wil D66 dit vervoerplan een kans geven. Bij evaluatie staat D66 open voor verbetervoorstellen, maar heeft er ook vertrouwen in dat het college en Connexxion ook zelf actie zullen ondernemen voor optimalisering.