Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 april 2018

Provinciaal referendum in Noord-Holland nu echt mogelijk

In de Provincie Noord-Holland is het nu beter mogelijk om een raadgevend referendum te houden. Drie jaar heeft werkgroep met bijna alle partijen eraan gewerkt om de regeling te verbeteren. Er is zo draagvlak ontwikkeld voor de mogelijkheid om de Noord-Hollandse burger achteraf over een genomen besluit van het provinciaal bestuur een referendum te laten aanvragen. “Het bleek best complex om in de provinciale structuur een adequate regeling te ontwikkelen, want een provincie heeft voor de uitvoering gemeenten nodig, ” aldus Tom Buijtendorp, woordvoerder van D66 Noord-Holland. “Hopelijk is dit stukje Noord-Hollandse bestuurlijke vernieuwing inspiratie voor andere provincies.”

Koppeling met andere verkiezingen

Omdat gemeenten een provinciaal referendum moeten uitvoeren, was er bij andere partijen de op zich begrijpelijke roep om het referendum aan andere verkiezingen te koppelen. D66 vindt de voorwaarde van een koppeling aan verkiezingen niet gepast. Je maakt daarmee het instrument onwerkbaar in tijden dat er toevallig geen verkiezingen zijn. Een referendum is voor D66 een noodrem, maar geen belemmerende handrem. Het instrument is er voor de uitzonderlijke gevallen, dat de burger meent dat we een ingrijpend besluit hebben genomen dat correctie behoeft. In zo’n situatie kun je niet te lang wachten. Als er toevallig verkiezingen zijn is combinatie handig, maar anders moet je toch ook een referendum kunnen houden. Daarom is in het voorstel het logistieke traject goed afgestemd met gemeenten en is de ervaring van een andere provincie meegenomen.

Opkomstdrempel

Er bestond ook zorg over het effect van de opkomstdrempel die strategisch stemgedrag uitlokt en zo het referendum minder transparant maakt. Buijtendorp: “Geïnspireerd door een D66 symposium in Tilburg, hebben we daarom in de werkgroep als alternatief het meerderheidsquorum aangedragen waarin eenvoudig de meerderheid beslist. Goed dat dit idee in de verordening is overgenomen.”

Draagvlak belangrijk

D66 heeft op termijn de voorkeur voor een bindende van vorm van referenda. Niet als doel op zich, maar om het instrument geloofwaardig te houden. Een handrem waarvan je bij ieder gebruik de kabel losknipt, heeft weinig zin. Wetend dat bindend-verklaring alleen via een grondwetswijziging mogelijk is, heeft de D66 Statenfractie een afweging gemaakt. Gezien het brede draagvlak vertrouwt D66 erop, dat uitkomsten van een referendum in deze provincie zeer serieus zullen worden genomen. Dit is cruciaal voor de geloofwaardigheid en dus werking van het instrument. Daarom steunt D66 de voorliggende referendumverordening voor de provincie Noord-Holland ten volle.
Deze is op 23 april 2018 vastgesteld door Provinciale Staten van Noord-Holland.