Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 24 april 2018

Duidelijkheid over wat we mooi vinden

De Provincie Noord-Holland maakt met een geactualiseerde Leidraad Landschap & Cultuurhistorie duidelijk aan plannenmakers waar nieuwe plannen aan moeten voldoen. Amelie Strens, woordvoerder ruimte van D66 Noord-Holland, is blij met dit toetsingsinstrument dat ruimtelijke kwaliteit en openheid van ons mooie Noord-Hollandse landschap waarborgt. “Hiermee zorgen we ervoor dat ontwikkelingen passen in het gebied en rekening houden met specifieke waarden. Zo beschermen we landschap en cultuurhistorie.”

D66 is blij met de Leidraad omdat deze niet alleen het open landschap waarborgt, maar juist ook gebiedsmaatwerk mogelijk maakt waar het kan. “Daarnaast beschrijft de Leidraad belangrijke cultuurhistorische elementen die je meer gaat waarderen als je ze herkent”, stelt Amélie Strens, “bijvoorbeeld de stolpenstructuren: de stolpboerderijen met hun hoge piramidevormige daken en monumentale silhouetten zijn heel kenmerkend. Dan weet je dat je in Noord-Holland bent.”

In het ruimtelijk beleid van de Provincie Noord-Holland is ruimtelijke kwaliteit een hoofdbelang. Dit is in de Structuurvisie 2040 benoemd. De Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) beschrijft precies wat er waar mogelijk is. Om uitvoering te geven aan het beleid zijn toetsingsinstrumenten zoals de Leidraad nodig. Hiermee toetst de Provincie ruimtelijke plannen die door gemeenten aangedragen worden. De Leidraad geeft aan welke kernkwaliteiten van landschap en cultuurhistorie van provinciaal belang zijn. Deze Leidraad is onlangs vernieuwd, sluit nu weer goed aan bij de PRV en is een van de bouwstenen voor de Omgevingsvisie NH2050.

De Leidraad 2018 bestaat uit een beleidsdeel en een voorbeeldenbank en laat daarmee zien hoe nieuwe ontwikkelingen gerealiseerd kunnen worden. Het is een inspiratiedocument. De Leidraad 2018 is online beschikbaar en stelt in een paar overzichtelijke stappen de informatie beschikbaar en verduidelijkt het beleid met voorbeelden. Een gemeente of initiatiefnemer kan, na consultatie van de PRV, direct met de informatie uit de Leidraad 2018 aan de slag. De nieuwe Leidraad 2018 is in nauwe samenspraak met gemeenten en andere belanghebbenden tot stand gekomen.