Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 31 mei 2018

Kandidaat lijsttrekker PS2019

Tot 25 mei hadden leden de gelegenheid zich aan te melden voor het lijsttrekkerschap van D66 Noord-Holland voor de Provinciale Verkiezingen in 2019. Voor het lijsttrekkerschap heeft zich één kandidaat gemeld, namelijk Ilse Zaal. Van 8 tot 22 juni kunnen leden stemmen op de kandidaat voor het lijsttrekkerschap. Op de ARV van 9 juni heeft Ilse zich gepresenteerd. Mocht u niet in de gelegenheid geweest zijn om naar de ARV te komen, dan kunt u Ilse haar motivatie hieronder lezen.

Volgens de regels van de kandidaatstelling is deze motivatie maximaal 300 woorden.

Motivatie Ilse Zaal voor lijsttrekkerschap PS2019

Noord-Holland is een veelzijdige provincie met onder meer bruisende steden, duinen, open landschappen en cultuur. Als echte Noord-Hollandse is het een eer D66 al acht jaar te vertegenwoordigen. De laatste vier jaar was ik fractievoorzitter en hebben we met tien enthousiaste en kundige D66-statenleden en twee uitstekende gedeputeerden Noord-Holland veel bereikt. We hebben onder meer gezorgd voor meer ruimte voor duurzame energie, bescherming van het open landschap, verduurzaming van de landbouw, maatregelen om bodemdaling tegen te gaan en behoud van cultuur erfgoed.

Maar er is ook nog zoveel ambitie voor de volgende periode, zoals meer ruimte voor windenergie op industrieterreinen, zonneparken en geothermie, meer binnenstedelijke woningbouw en meer geld voor natuur. Ik wil mijn ervaring, ambitie en energie nog vier jaar inzetten om Noord-Holland nog aantrekkelijker te maken. Daarom kandideer ik mij als lijsttrekker voor D66 Noord-Holland

Ik sta voor groene groei; de economie moet groeien en inwoners moeten ruimte krijgen om te wonen, zich te verplaatsen en te recreëren. Deze groei mag echter niet ten koste gaan van het milieu en het landschap. D66 is bij uitstek een partij die de balans tussen economie en duurzaamheid kan brengen.

Ik ben in mijn element in het debat, een echte vergadertijger en weet na vier jaar fractievoorzitterschap en acht jaar statenlidmaatschap zeer goed hoe de provinciale politiek in elkaar steekt. Ik neem verantwoordelijkheid als lijsttrekker/fractievoorzitter, maar ben vooral een teamplayer. Ik geef fractiegenoten veel ruimte en vertrouwen. De afgelopen vier jaar hebben we veel geïnvesteerd in teambuilding waardoor we elkaar versterkten en veel konden bereiken. Die goede sfeer wil ik voortzetten met een nieuw team dat naar mijn mening moet bestaan uit een mix van mensen met verschillende achtergronden, ervaringen en woonplaatsen. Ik hoop op kandidaten uit heel Noord-Holland, want de diversiteit van de provincie moet terugkomen in de volksvertegenwoordiging.