Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 11 juni 2018

Noord-Holland wil in Schagen openbaar vervoer combineren met doelgroepenvervoer

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van maandag 11 juni 2018 is het initiatiefvoorstel ‘Pilot naar combinatie openbaar vervoer met doelgroepenvervoer in Schagen’ van PvdA, CDA en D66 met algemene stemmen aangenomen. “Nu dit voorstel is aangenomen, kunnen we starten met een onderzoek naar een pilot om het vervoerssysteem te verbeteren. Dit willen we doen door verschillende aanbieders met elkaar te combineren die nu nog los van elkaar rijden”, aldus PvdA Statenlid Nico Papineau Salm.

Het combineren van openbaar vervoer met doelgroepen vervoer houdt in dat wordt gekeken hoe de reguliere bus, leerlingenvervoer, ziekenvervoer, etc. elkaar kunnen aanvullen. CDA Statenlid Dennis Heijnen: “Nu komt het voor dat drie busjes achter elkaar aan rijden, met in alle bussen maar 1 of 2 personen. Het combineren van deze vervoersstromen biedt de reiziger meer mogelijkheden. Bovendien wordt het vervoersysteem efficiënter, goedkoper en minder milieubelastend.” Het onderzoek gaat van start in Schagen en gebruikers kunnen tijdens de pilot gebruik blijven maken van hun eigen betaalpas/betaalsysteem.

In het verleden is het combineren van vervoersstromen ook al eens geprobeerd, toen zonder succes. “Daarom vragen we nu eerst om een onderzoek. Na deze onderzoeksfase moeten de betrokkenen de voor- en nadelen afwegen en een besluit nemen om het in de praktijk uit te gaan voeren,” volgens D66 Statenlid Andries Tijssens. “Wij hebben er vertrouwen in dat de partners er met een goed plan uitkomen. Het project heeft echter ook een noodrem, mocht het niet lukken. Maar die gebruik je alleen in noodgevallen.”

Het zou kunnen zijn dat de pilot hier stopt omdat gebleken is dat de bundeling van de verschillende vervoersstromen niet haalbaar is. Dat wordt na afloop eerst in PS besproken. Bij een positief besluit vindt de concrete uitvoering in de praktijk plaats. Het verloop van de pilot moet zowel tijdens als na afloop goed worden geëvalueerd. Als het onderzoek en de pilot positieve resultaten opleveren, wordt er op basis van het verzamelde materiaal bekeken of en hoe de aanpak in meerdere gemeenten kan worden toegepast.

Iedereen op de gewenste plek brengen

Voor D66 biedt het combineren van fijnmazig openbaar vervoer met doelgroepenvervoer mogelijkheden tot versterken van het openbaar vervoer in de provincie. Niet alleen het woon-werk verkeer,  maar ook alle andere soorten reizen moet de inwoner van Noord-Holland met een vorm van openbaar vervoer kunnen afleggen. Niet alleen omdat we voor de vrije keuze van vervoermiddel staan, maar ook omdat niet iedereen de keuze heeft om met eigen kracht op de plaats van bestemming te komen. Dat is een belangrijke maatschappelijke opgave.

Nieuwe mogelijkheden door toepassing technologie

De tijd is nu rijp voor dit initiatief door de technologische vernieuwingen die hun plek weten te vinden in het vervoer. In tegenstelling tot 10 jaar geleden zijn er nu platformen die mobiliteit als dienst ondersteunen. Het college geeft ook aan dat er nu veel meer bekend is over reizigersgedrag. Dat is meer dan alleen het realiseren van “vraag gestuurd”. De passagier heeft een identiteit in het vervoerssysteem. Dat is een cruciale factor. Om als overheid verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor je medemens moet je weten wie hij of zij is.

Provinciale Staten dagen met dit initiatief niet alleen de provincie zelf uit, maar ook de gemeente Schagen, de WMO-raad en het vervoersbedrijf Connexxion. D66 heeft er vertrouwen dat deze partners met een goed plan kunnen komen. Een goed plan is wel een vereiste, anders worden de reizigers de dupe. Daarom bevat het voorstel ook een noodrem. Alleen voor noodgevallen.