Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 9 juli 2018

Financiën op orde in Noord-Holland

Statenlid Zafer Yurdakul heeft in Provinciale Staten op 9 juli 2018 geconstateerd dat de Provincie Noord-Holland prudent om gaat met het geld en de onzekerheden die daarmee gepaard gaan. In tijden van economische recessie waren er veel meevallers in de infrastructurele projecten. Deze grote meevallers zijn er momenteel niet meer, maar wel  enkele grote tegenvallers die het resultaat over 2017 nu drukt.

Het financieel perspectief is ondanks dat goed. Er kan goed geïnvesteerd worden in maatschappelijk belangrijke doelen voor leefbaarheid, duurzaamheid en bereikbaarheid.

Provinciale jaarrekening laat, maar weer degelijk

De jaarrekening over 2017 van de Provincie Noord-Holland is op 9 juli door Provinciale Staten vastgesteld. De jaarstukken zijn met wat vertraging inmiddels van een goedkeurende accountantsverklaring voorzien

Het rekeningresultaat is wel €5.56 miljoen negatief. De belangrijkste reden voor het negatief resultaat is dat er een technische voorziening getroffen moest worden voor de lening aan de Stichting Voorbereiding Pallas-reactor. Een bedrag van €15,3 miljoen is hiervoor in mindering gebracht op eerder in de Kaderbrief aangekondigde rekeningenresultaat. Dit zegt niets over de haalbaarheid van het project zelf, maar hierdoor is de dekking voor de aangekondigde vrij besteedbare financiële ruimte deels weggevallen. Het uitgangspunt voor de Kaderbrief 2019 is daarmee gewijzigd. Deze kon dus alleen aangenomen worden met inachtneming van deze wijziging. Bij de begroting 2019 zal het college met een oplossing voor dit deficit komen.

Over de derde en laatste deel van de lening gaat het college binnenkort een besluit nemen en dan wordt deze investering van 22,5 miljoen besproken in PS.

Kaderbrief 2019

Provinciale Staten hebben voor de laatste keer in huidige samenstelling met een brede meerderheid een Kaderbrief vastgesteld. Daarmee wordt richting gegeven aan de uitwerking van de begroting voor het jaar 2019 en een financieel perspectief over vier jaar gegeven.

Het gaat goed met Nederland en met de Provincie Noord-Holland gaat het nog veel beter: het Provinciefonds geeft meer inkomsten, het banksaldo is goed gevuld, er is een robuuste algemene reserve en een ruime onbenutte belastingcapaciteit. Dat zag er drie jaar geleden heel anders uit.

Dit college heeft het coalitieprogramma “Ruimte voor groei” meer dan voltooid. D66 ziet daarbij veel van haar verkiezingsprogramma gerealiseerd. Daar bovenop is het mogelijk geworden om dit jaar nog eens extra 69 miljoen extra te investeren in de energietransitie, het versnellen van de woningbouw, restauratie van Rijksmonumenten, verduurzaming van de landbouw en verbetering van de infrastructuur.

Het lange termijn financieel perspectief is rooskleurig. Voor de nieuwe bestuursperiode die in maart 2019 start is er beleidsruimte en financiële ruimte gecreëerd. Daar is D66 trots op. Echter, dit geld is er wel, maar is echt nodig voor de grote maatschappelijke opgaven: klimaatmaatregelen, energietransitie, bestrijding van bodemdaling en volledige realisatie van het Nationaal Natuurnetwerk.