Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 juli 2018

Actie nodig tegen verdroging

Het is droog in Nederland. Dit heeft grote gevolgen voor de natuurgebieden. Bijzondere planten en diersoorten worden hierdoor bedreigd. Dieren als vissen en kikkers lijden onder de droogte. De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater gaat achteruit. En er is meer brandgevaar.

“Verdroging van gebieden is niet alleen afhankelijk van neerslag, maar ook van de hoeveelheid zonnestraling, wind en de luchtvochtigheid. De klimaatverandering heeft ook tot gevolg dat er meer droogte optreedt.” aldus Job Rook, woordvoerder Water voor D66 Noord-Holland in de provinciale commissie. D66 wil dat het beleid op dit gebied opnieuw bekeken wordt en zo nodig aangescherpt.

Op 19 juli 2018 stelden de Statenleden Wim Bakker, Suzanne Klaassen en Claudia Weemhoff schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over verschillende aspecten van de gevolgen van verdroging in de provincie Noord-Holland. Deze zullen door het college binnen 30 dagen beantwoord worden (plus enkele weken vanwege vertraging vakantieperiode).