Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 oktober 2018

Betrek bewoners bij uitwerking plan Markermeerdijken

Provinciale Staten Noord-Holland hebben ingestemd met het afgeven van een vvgb voor het projectplan versterking Markermeerdijken. Daarnaast werd een motie van de coalitie (D66, VVD, PvdA en CDA) aangenomen. Daarin wordt het college opgeroepen om met de Alliantie Markermeerdijken voor de verdere uitwerking van de ruimtelijke invulling een concept plan van aanpak burgerparticipatie op te stellen.

D66-woordvoerder Wim Bakker: “Er bestaat geen twijfel over dat de dijk moet worden versterkt: de dijk is 12 jaar geleden afgekeurd en ook alle aanvullende onderzoeken bevestigen dit beeld. Voor D66 is de veiligheid van de 1,2 miljoen Noord-Hollanders achter de dijk van het grootste belang.”

D66 gaat echter niet voorbij aan het feit dat de Markermeerdijken een Provinciaal Monument zijn. Bakker: “Daarom willen wij dat de dijk met haar karakteristieke ruimtelijke kwaliteit en natuur zoveel mogelijk wordt gespaard. De dijk is namelijk meer dan een bult zand en stenen, die ons beschermt tegen het water. De dijk vertelt ons de eeuwenoude geschiedenis van onze voorouders en hun strijd tegen het water. Voor huidige bewoners vormt de dijk een belangrijk deel van hun huidige woongenot, hun thuis.”

Veel van deze bewoners voelen zich niet voldoende gehoord. Zij trekken de gemaakte keuzes in twijfel. Voor de coalitie is het duidelijk dat het participatieproces tot nu toe niet vlekkeloos is verlopen. Daarom willen wij dat dit in het vervolgproces beter loopt en dat bewoners weten waar ze aan toe zijn. In het kader van heldere verwachtingen willen wij bewoners nu geen valse hoop geven door het besluit over de vvgb uit te stellen. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het voor een veilige dijk onvermijdelijk is dat deze helaas op grote delen gaat veranderen.

Wim Bakker: “Wij zien uit naar een vervolgfase waarin er veel ruimte is voor bewonersparticipatie bij de uitwerking van de plannen. Een fase waarin de noodzakelijke versterking helaas tot gevolg heeft dat delen van de huidige dijk verloren gaan, maar ook een fase waar we positief naar kunnen kijken. We hebben straks weer een veilige dijk. Een dijk waarin vele monumentale en ruimtelijke elementen bewaard zijn gebleven en waar wij ook veel nieuwe zaken mee terugkrijgen als nieuwe natuur, een nieuw fietspad en nieuwe strandjes.