Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 oktober 2018

D66: aan de slag met aardgasloze verwarming

Provinciale Staten hebben ingestemd met een voorstel van het college om 2.89 miljoen euro toe te voegen aan de subsidieregeling voor de warmtetransitie naar aardgasloze verwarming van de gebouwde omgeving.

In 2021 moet duidelijk worden hoe deze transitie er uit gaat zien. D66-gedeputeerde Jack van der Hoek: “Met deze regeling kunnen we gemeenten die ‘voorloper’ willen zijn stimuleren die de warmtetransitie op wijkniveau concreet dichterbij brengen. Zodoende kunnen ze innovatie, opschaling in technieken en processen stimuleren en ervaring opdoen met burgerparticipatie op dit onderwerp. De kennis die gemeenten hiermee opdoen kan vervolgens weer onderling gedeeld worden.”

D66-woordvoerder Suzanne Klaassen: “Het ter beschikking stellen van dit bedrag is een goed begin. De provincie moet zelf ook aan de slag: zo moeten we ons in de regio voorbereiden om vraag- en aanbod bij elkaar te brengen.”