Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 oktober 2018

Grote en kleine ondernemers investeren in duurzame energie

Provinciale Staten van Noord-Holland hebben 25 miljoen euro beschikbaar gesteld aan PDENH, het participatiefonds voor investeringen in duurzame economische projecten. Hiermee worden initiatieven van ondernemers voor de ontwikkeling van een duurzame economie in de provincie aangejaagd. Suzanne Klaassen, woordvoerder duurzaamheid en energie: “dit fonds geeft een ferme impuls aan bedrijvigheid op het gebied van duurzame energie in Noord-Holland. Geweldig dat ondernemers het nu weten te vinden!”

Onvoldoende benut

Het participatiefonds voor investeringen in duurzame economische projecten werd in de periode 2014-2016 onvoldoende benut. Een bredere groep ondernemers die in de startfase van hun project zitten konden door de voorwaarden van het fonds niet worden ondersteund. Daarom deed Suzanne Klaassen van D66 samen met een aantal andere partijen in mei 2016 een voorstel om het fonds op korte termijn te evalueren en voorwaarden aan te passen. Daarop is het fonds verbreed naar energietransitie, circulaire economie en duurzame mobiliteit, en is het instrumentarium uitgebreid met reguliere en converteerbare leningen. Ook start-ups kunnen nu beter gebruik maken van het fonds.

Investeren in energietransitie

In essentie is het fonds in 2014 gestart om projecten te ondersteunen die zorgen voor minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, betaalbare energie voor burgers en bedrijven en meer werkgelegenheid in de duurzame sector. Vanuit die doelen wil de provincie investeren in sectoren als: windenergie op zee, biomassavergassing, duurzame woningbouw bouwen en zonne-energie. Het participatiefonds is revolverend van aard. Dat houdt in dat de mede-investering die de provincie in een project doet, uiteindelijk aan de provincie wordt terugbetaald zodra het project economisch rendabel is.

D66 maakt het mogelijk

Sinds de door D66 geïnitieerde fondsaanpassingen is het aantal investeringen toegenomen, zoals blijkt uit het aantal leningen dat sindsdien is verstrekt. Het fondsvermogen van PDENH bedroeg €30 miljoen. Er is inmiddels (medio juni 2018) bijna €16 miljoen geïnvesteerd en heeft het een aanzienlijk aantal projecten en bedrijven in de “pijplijn” ter waarde van ruim €53 miljoen euro, waarvan naar verwachting (op basis van ervaringscijfers) ca. €23 miljoen ook echt zal worden geïnvesteerd. Daarom is het fonds nu met 25 miljoen verhoogd.

Kijk voor meer informatie over het fonds op de website van PDENH,