Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 oktober 2018

MRA moet Europese top-3 regio worden

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 8 oktober 2017 hebben de Staten ingestemd met de MRA (Metropoolregio Amsterdam) begroting en werkplan 2019. Een motie van D66 en coalitiepartners VVD, CDA en PvdA waarmee het college aanvullend vraagt om binnen de MRA Regiegroep erop aan te dringen het werkplan te concretiseren werd ook aangenomen door PS.

De coalitie onderschrijft het streven om van de MRA een Europese top-3 regio te maken voor de vestiging van bedrijven en bewoners en verblijf voor toerist, werk of studie. In het MRA-werkplan wordt een groot aantal maatregelen benoemd om deze ambitie te bereiken, maar daarin wordt niet altijd een duidelijke koppeling aangebracht tussen de maatregelen en de Europese ambitie.

D66-woordvoerder Flip de Groot: “Als Staten hechten we er waarde aan om goed op de hoogte te zijn van waar de middelen in de MRA aan worden besteed, hoe deze tot besteding worden gebracht, wat de toekomstvisie van de MRA is en welke concrete resultaten kunnen worden verwacht. De MRA zou dan ook het bereiken van de top-drie positie als uitgangspunt van alle maatregelen moeten nemen. Een combinatie met de economische monitor biedt een kapstok om beleid gericht te formuleren en te monitoren.”

“De coalitie heeft dan ook het college gevraagd zich hard te maken voor deze koppeling, zodat inzichtelijk wordt hoe voorgestelde maatregelen bijdragen aan het bereiken van de ambitie”, aldus De Groot.