Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 november 2018

Flexibeler en duurzamer provinciaal grondbeleid

Provinciale Staten hebben op 12 november een vernieuwd grondbeleid vastgesteld, waarmee een betere samenhang tussen grondbeleid en Omgevingsvisie aangebracht is. “Het grondbeleid is hiermee flexibeler en dat is nodig om grond effectief in te zetten voor het realiseren van provinciale doelens” stelt Zafer Yurdakul, woordvoerder financiën van D66 Noord-Holland, “marktconformiteit is niet meer het uitgangspunt. En omdat iedere situatie waarbij grond verpacht, verkocht of gekocht moet worden anders is, kan alleen maatwerk ervoor zorgen, dat provinciale doelen goed meegewogen kunnen worden.”

Het grondbeleid van de Provincie Noord-Holland is aangepast omdat de rol en handelswijze van de provincie snel verandert, mede als gevolg van de komst van de Omgevingswet. Daarnaast is er behoefte aan meer overzicht: het grondbeleid was omvangrijk en onoverzichtelijk. Ook zijn er tien inhoudelijke aanpassingen omdat het beleid om verschillende terreinen gewijzigd is.

De centrale doelstelling van het Grondbeleid is nu dat de inzet (zoals aankoop, verkoop, beheer en ruil) van gronden effectief bijdraagt aan het realiseren van doelen van de provincie. Bijvoorbeeld op het gebied van natuur, water, mobiliteit, klimaatadaptatie en duurzaamheid. De Provincie gaat werken volgens de filosofie van de provinciale Omgevingsvisie. Grond(bezit) is een middel en nadrukkelijk geen doel op zich. Het nieuwe beleid geeft daarom invulling aan de wens van Provinciale Staten om gronden primair aan te wenden voor het realiseren van provinciale doelstellingen (in tegenstelling tot aanwending met oog op rendement en financiële doelstellingen).

D66 ziet hiermee de aanzet tot vergroening van het grondbeleid zoals gevraagd in ons voorstel van 16 december 2013 gerealiseerd en uitgewerkt binnen de filosofie van de Omgevingsvisie.