Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 november 2018

Geen nieuwe kerncentrale in Noord-Holland

Als het aan Provinciale Staten van Noord-Holland ligt komt er in de provincie geen nieuwe kerncentrale voor de opwekking van kernenergie. Een motie met deze strekking werd op 12 november tijdens de begrotingsbehandeling ingediend door een meerderheid van D66, PvdA, SP, GroenLinks en Partij van de Dieren.

Net als de rest van Nederland moet Noord-Holland in 2030 haar CO2-uitstoot gehalveerd hebben en in 2050 energieneutraal zijn. Om deze opgave te halen kiest D66 liever voor een combinatie van onder andere zonne-energie, windenergie, waterstof en geothermie dan voor kernenergie.

Fractievoorzitter Ilse Zaal: “Kernenergie is niet duurzaam, risicovol en duur. Bovendien duurt het bouwen van een centrale veel te lang, zodat we onze doelstellingen er niet mee kunnen halen. Noord-Holland zet met D66-gedeputeerde Jack van der Hoek vol in op hernieuwbare energie. De discussie over kernenergie leidt hier alleen maar van af.”