Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 13 november 2018

Duurzamer vervoer in Noord-Holland

Ieder jaar actualiseren Provinciale Staten het Provinciaal Meerjarenplan Infrastructuur (PMI) en het Provinciaal Meerjarenplan Onderhoud (PMO) bij de behandeling van de begroting voor het komende jaar. In het PMI staan de plannen voor de nieuwe autowegen, vaarwegen, fietspaden en kunstwerken en in het PMO de plannen voor klein en groot onderhoud van deze infrastructuur.

Woordvoerder Andries Tijssens is bij de behandeling op 12 november 2018 de ambities voor deze bestuursperiode langsgelopen: De grote projecten N23 en HOV Haarlem-Velsen zijn zo goed als gerealiseerd. HOV in’t Gooi zit nog in een weerbarstige realisatiefase. D66 hoopt dat dit snel vlotgetrokken kan worden. Het project Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek (vh. Duinpolderweg) heeft groen licht gekregen, maar moet nog starten met realisatie.

Een verbinding tussen A8 en A9 is nog niet in zicht. Voor D66 staat buiten kijf dat de leefbaarheidsproblemen in Krommenie/Assendelft opgelost moeten worden. Ook rond de bereikbaarheid Den Helder valt de voortgang tegen. Dit probleem heeft opnieuw aandacht nodig van Provinciale Staten.

D66 is heel content met de huidige ambitie voor de fiets  die nu een volwaardige modaliteit is in de provinciale plannen en wacht met spanning op het provinciaal hoofdfietsnetwerk, dat eerder met door een D66-voorstel op de kaart is gezet.

Focus op omschakelen naar duurzame mobiliteit

Tijssens: “Voor D66 ligt de focus nu op omschakelen naar duurzame mobiliteit. Dat gaat niet alleen over een “modal shift” – dat mensen overstappen van vervoer met de auto naar andere, duurzamere vormen van vervoer –  maar ook om een verduurzaming per modaliteit: duurzamer openbaar vervoer, duurzamer autorijden. Daarnaast gaat het over de infrastructuur zelf: niet alleen om nieuwe wegen, maar ook om hoe we omgaan met de bestaande infrastructuur.” De provincie beheert een omvangrijk areaal van wegen en vaarwegen, met bijbehorende bermen, oevers en kunstwerken.

D66 wil dat er vol ingezet gaat worden op duurzame materialen en energiebesparing bij beheer, onderhoud en gebruik van onze bestaande infrastructuur. Innovatie is daarvoor noodzakelijk en er zijn gelukkig veel innovaties op dit terrein. Er lopen al verschillende pilots, maar Provinciale Staten worden hierover niet structureel geïnformeerd. PvdA en D66 stellen daarom samen met een aantal andere partijen voor om duurzaamheid op te nemen in de beheercontracten van de provincie. Ook vragen zij het college om jaarlijks te rapporteren over de verduurzaming van de provinciale infrastructuur zodat de staten haar controlefunctie beter kan uitvoeren. Het voorstel is aangenomen.