Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 26 november 2018

Een weg onder Broek in Waterland door graag!

“Waar een wil is, is een weg, en dus ook een onderdoorgang” concludeerde Goof Buijs namens de Dorpsraad van Broek in Waterland in de provinciale commissievergadering op 26 november. “Het participatieproces dat twee jaar geleden begon bewijst dat ook,“ bevestigt Andries Tijssens, woordvoerder mobiliteit van D66 Noord-Holland, “De studies tonen nu aan dat een gewenste ondergrondse variant een veel gunstigere maatschappelijke kosten- en baten analyse (MKBA) oplevert. En dat is het afwegingskader voor Provinciale Staten om een besluit te nemen over investeringen in infrastructuur.”

Uitstel is geen afstel

D66 begrijpt dat er bestuurlijk-technische redenen zijn waardoor er nu geen besluit genomen kan worden, maar wil wel voor iedereen duidelijkheid wanneer dat dan wel kan. De regio wil een oplossing. Het besluit over budget kan volgend jaar na de verkiezingen genomen worden. Daarom heeft D66 de onderdoorgang in het verkiezingsprogramma opgenomen. Welke (ondergrondse) variant dat wordt, moet nader bekeken worden, zeker omdat dit het benodigde budget nog gunstig kan beïnvloeden.

Dit is participatie

D66 is van mening dat het participatieproces over de reconstructie van de N247 bij Broek in Waterland een voorbeeldproject is. Inbreng en draagvlak vanuit de samenleving is altijd nodig. Het is niet altijd goed te regisseren wat het resultaat zal zijn. Deze dorpsraad heeft op een bepaald moment aan de bel getrokken, zelf fondsen georganiseerd om kundige inbreng te leveren en in co-creatie constructief samengewerkt om tot dit stadium te komen. Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met de Provincie om duidelijkheid te geven. Ook de Provincie heeft flink in de participatie geïnvesteerd. Dat heeft veel tijd gekost, maar dat is bij dit soort ingrijpende projecten nodig. Beter goed, dan half. Een goed vervolg hieraan geven is de volgende uitdaging.

D66 is het oneens met het college dat aan het begin van het participatieproject een financieel kader meegegeven had moeten worden. D66 gaat er vanuit dat bij ieder project de beste oplossing gezocht moet worden voor een maatschappelijk probleem. Dan weet je niet hoeveel het gaat kosten. Aan het einde van het traject is de maatschappelijke kosten- en batenanalyse het instrument om alle aspecten af te wegen. Daarbij worden leefbaarheid, doorstroming, duurzaamheid, natuurbelangen, veiligheid, kosten en andere relevante aspecten gewogen, en kan de politiek een onderbouwd besluit nemen.

Link naar projectwebsite Bereikbaarheid Waterland