Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 26 november 2018

D66 krijgt het voor elkaar in Noord-Holland!

We horen vaak: wat doet de Provincie nu eigenlijk? Daarom hebben we even op een rij gezet wat er deze maand speelde in de Noord-Hollandse provinciale politiek. Algemene beschouwingen houden betekent altijd lang vergaderen. Zelfs twee dagen dit jaar! Op 12 en 19 november bogen Provinciale Staten zich over de begroting voor volgend jaar en de Omgevingsvisie NH2050, die dertig jaar vooruit kijkt. Voor de provinciale politici een spannend debat met voorstellen die echt iets kunnen betekenen voor Noord-Holland. De Statenfractie van D66 heeft op beide beleidsstukken haar stempel weer goed weten te drukken en met een aantal voorstellen een meerderheid achter zich weten te krijgen.

Provinciale politiek doet er toe!

In de algemene beschouwingen op 12 november benadrukt Ilse Zaal dat we  de keuzes voor klimaatmaatregelen samen met de inwoners moeten maken. Niet omdat het moet, maar omdat het kan: “Duurzaamheid is geen verplichting, het is een recht: Een recht op schone lucht, op drinkwater, een warm huis en gezonde voeding. Duurzaamheidsmaatregelen beschermen ons, tegen overstromingen of juist extreme droogte. Duurzaamheid is geen financiële strop, maar een kans. Een kans voor innovatieve start-ups, een kans op werk en een lagere energierekening, een kans voor bedrijven, maar ook voor inwoners zelf.“

Ilse Zaal heeft ook in Noord-Holland met een motie duidelijk neergezet dat een nieuwe kernenergiecentrale niet aan de orde is.

Een voorstel van PvdA en Andries Tijssens van D66 voor duurzamer onderhoud van wegen is aangenomen. Op alle beleidsterreinen moet duurzaamheid ingebakken worden, bijvoorbeeld door hergebruik van asfalt, minder verlichten en andere innovaties voor CO2-reductie.

Omdat er geen geld op de plank moet blijven liggen bij een Provincie, wordt er twee miljoen euro uit niet uitgegeven cultuurbudget beschikbaar gemaakt voor regionale cultuurinstellingen en evenementen. Een D66 voorstel van Tom Buijtendorp hiervoor is aangenomen.

Een voorstel van Suzanne Klaassen van D66 en de VVD om een koppeling te maken tussen windenergie opwekken op zee en waterstoftechnologie is aangenomen. De grootste duurzame waterstofcluster van Europa kunnen we in het Noordzeekanaalgebied realiseren.

Als hamerpunt was het besluit tot een flexibeler en duurzamer provinciaal grondbeleid geen onderdeel van de discussie in Provinciale Staten, maar daarom niet onbelangrijker, want essentieel voor het zetten van stappen naar echt duurzaam grondbeleid. Marktwerking is niet meer het hoofduitgangspunt, maar of een grondtransactie bijdraagt tot de provinciale doelen nu het nieuwe uitgangspunt. En aangezien de Provincie vol inzet op duurzaamheid een belangrijke koerswijziging.

Dertig jaar vooruitkijken

Provinciale Staten hebben ingestemd met een groener dan groene Omgevingsvisie NH2050 na een intensief traject met inwoners, maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven.·Participatie kost tijd, maar levert dan ook wel een beter doordacht geheel. Ook bij de uitwerking van programma’s en de omgevingsverordening wil D66 deze participatie continueren. Lees hier meer over de inbreng van Amélie Strens.

Ook heel belangrijk is de nieuwe integrale aanpak voor natuurontwikkeling,die echter nog wel een versnelling moet krijgen. Lees de inbreng van Claudia Weemhoff hierover

En D66 zorgde ook voor de vrolijke noot in de vergadering door het indienen van een bijzondere motie van treurnis vanwege het vertrek van Commissaris van de Koning Johan Remkes. Volgend jaar gaan Provinciale Staten verder met een nieuwe voorzitter. Arthur van Dijk is daarvoor voorgedragen. Op 7 januari wordt hij geïnstalleerd.

Zowel voor de korte als voor de lange termijn worden er belangrijke besluiten genomen in de Provinciale Staten. Reden te meer om zeker naar de stembus te gaan op 20 maart 2019!