Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 december 2018

Smart mobility heeft de toekomst in Noord-Holland

“Smart mobility” is de digitalisering van mobiliteit. De Provincie beheert provinciale wegen en verleent concessies voor openbaar vervoer. Daarin kan en wil zij haar rol oppakken om door digitalisering de mobiliteit duurzamer, efficiënter en comfortabeler te maken. Het gaat daarbij om informatiestromen en regulering, meer reizigersgemak, maar ook de gevaren van digitalisering moeten goed onder de loep genomen worden.

Op verzoek van D66, PvdA en CDA heeft de provincie een koers voor “smart mobility” opgesteld (Motie M48-2017). Deze koers is het kader voor de nog op te stellen meerjarenplanning “smart mobility”. Belangrijk in het voorstel van de drie partijen was dat de koers multimodaal is, d.w.z. voor alle soorten van individueel, zakelijk en openbaar vervoer.

Deze koers voor “smart mobility” laat zien dat er in Noord-Holland veel meer OV-bewustzijn is en dat er ruimte gemaakt wordt voor innovatieve en duurzame multi-modaliteit. Dit houdt niet alleen in dat er innovatief verkeersmanagement is voor auto- en vrachtverkeer, maar juist ook voor fietsverkeer en openbaar vervoerreizigers.

Al eerder werd er 11 miljoen euro beschikbaar gemaakt voor de uitvoering van “smart mobility” projecten. In de volgende bestuursperiode na de provinciale verkiezingen in maart 2019 zal het vervolg hiervan bepaald worden.