Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 15 januari 2019

Betere toegankelijkheid stemlokalen bij verkiezingen

Mede op aandrang van D66 zal de nieuwe Commissaris van de Koning van Noord-Holland, Van Dijk, onder meer bij zijn kennismakingsgesprekken bij de gemeenten aandacht vragen voor de toegankelijkheid van de stemlokalen bij de komende verkiezingen voor Provinciale Staten in Noord-Holland. Als gevolg van een aanpassing van de kieswet vorig jaar, moeten bij de verkiezingen van 20 maart 2019 alle stemlokalen toegankelijk zijn voor lichamelijk gehandicapten. Voorheen was de norm slechts 25 procent en was in de praktijk ruim één op de tien locaties niet toegankelijk. Nog niet alle gemeenten blijken de toegankelijkheid geregeld te hebben.

Samen met de partijen 50PLUS, GroenLinks en SP heeft D66 aan het begin van de Provinciale Statenvergadering op 14 januari een voorstel met dit verzoek ingediend.  Op zich gaat de provincie niet over de door het Rijk en gemeenten georganiseerde verkiezingen.  Gezien het belang van de provinciale verkiezingen en de nieuwe wettelijke eisen aan stembureaus zag D66 de geplande kennismakingsronde van de nieuwe Commissaris van de Koning als een gepaste kans om een signaal af te geven. De commissaris pakte deze handschoen direct op.

Woordvoerder bestuur Tom Buijtendorp: ‘Als democraten staan we voor een optimaal functionerende democratie en inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen. Omdat het de verkiezing van onze eigen Provinciale Staten betreft en de kennismakingsronde van de commissaris een passend communicatiemoment is, hebben we dit signaal willen afgeven. We zijn blij dat de commissaris dat met volle overtuiging heeft overgenomen’.

De bal blijft bij de gemeenten liggen. Of een gemeente de norm van 100% toegankelijkheid haalt, dient de eigen gemeenteraad te controleren en zo nodig te bespreken.