Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 21 januari 2019

De provincie Noord-Holland stapt nu echt op de fiets #NHfietst

De Provincie Noord-Holland gaat samen met betrokken partners verder bouwen aan het fietsnetwerk en doorfietsroutes. Daarnaast wordt het fietstoerisme gestimuleerd en wordt ook voor fietsers gekeken naar specifieke “smart mobility”. Ook  wordt  ketenverplaatsing auto-fiets opgenomen in het beleid, komt er meer aandacht in alle beleidskaders voor verkeersveiligheid en lease- en deelfietsen. Vanzelfsprekend blijft er aandacht voor het oplossen van fietsknelpunten, zoals afgesproken met de Fietsersbond.

Perspectief Fiets

Sinds de politiek in mei 2017 aan de bel heeft getrokken is de provincie Noord-Holland echt aan de slag gegaan met fietsbeleid. Samen met betrokken partners is er eerder een concept-hoofdfietsnetwerk gepresenteerd, heeft er een pilot met deelfietsen bij een busstation plaatsgevonden en is er een Actieprogramma Fiets opgesteld. Met het “Perspectief Fiets” is een solide bouwsteen gelegd voor de mobiliteitsprogramma’s in de Omgevingsvisie. Er is voor het oplossen van knelpunten en kleine infrastructuur nu al geld beschikbaar waar gemeenten gebruik van kunnen maken. Voor het vervolg zal na de verkiezingen geld beschikbaar gesteld moeten worden. Daar lijkt bij alle partijen draagvlak voor te bestaan op 24 januari in de commissie Mobiliteit & Financiën.

Meer fietsen niet alleen omdat het moet, maar omdat het gemakkelijk kan

“D66 is meer dan blij met de uitvoering van motie M31-2017”, aldus Andries Tijssens, woordvoerder mobiliteit van D66 Noord-Holland: “Dit “Perspectief Fiets” voldoet aan onze verwachtingen. Erkenning van de deelfiets, Smart Mobility voor fietsers, maar vooral het regionale hoofdfietsnetwerk is een grote stap vooruit: meer doorfietspaden door de regio. Herkenbaar en met een nieuwe kwaliteitsstandaard. De actieradius van de dagelijkse fietser kan daardoor flink groter worden.”

#NHfietst

Marieke van Duijn (PvdA), Servaz van Berkum (GL) en Andries Tijssens (D66), de drie organisatoren van het #NHfietst symposium in mei 2017