Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 5 februari 2019

Leergang politieke vaardigheden

In april start de eerste editie van de Leergang Politieke Vaardigheden voor D66 leden op een locatie in Noord-Holland.  Dit is hét programma voor lokale en regionale politici die hun vaardigheden (verder) willen ontwikkelen en zich inhoudelijk willen verdiepen.

Programma

De leergang bestaat uit een reeks van vier bijeenkomsten van een dag. Het programma bevat vaardigheidstrainingen en verdiepende kennis- en ontwikkelgerichte sessies. Hierbij ligt de nadruk op het opereren in de politieke setting. In het programma staat zowel het lerend effect van het individu als de deelnemersgroep centraal en zijn er verschillende reflectiemomenten ingebouwd. Daarnaast biedt de leergang een mooie kans om je regionale D66-netwerk uit te breiden.

zaterdag 6 april – kennismaking, debat- en presentatievaardigheden

zaterdag 18 mei – besturen als D66-er door Hans van Mierlostichting

zaterdag 15 juni – persoonlijk leiderschap

zaterdag 6 juli – inhoudelijke verdieping en politiek actuele thema’s

Deelnemers aan de leergang ontvangen enkele weken voorafgaand aan de eerste bijeenkomst uitgebreide informatie en de lijst met deelnemers.

De locatie van het programma is Cultureel Centrum De Olm.
Adres: Olmenlaan 141, 1161JV Zwanenburg

Selectie

Voor de leergang worden er door het regiobestuur Noord-Holland 20 deelnemers geselecteerd. Dit doet zij op basis van het individuele profiel en ontwikkelbehoefte van de kandidaten. Daarnaast is de samenstelling van de groep ook een belangrijk element bij de selectie. Bij de samenstelling van de deelnemersgroep wordt gestreefd naar diversiteit in leeftijd, geslacht, achtergrond, soort afdeling etc.

Ook moeten de deelnemers zich vrij voelen om zich tijdens het programma kwetsbaar op te stellen en persoonlijke dilemma’s en casussen met de groep te delen. Om deze reden worden er per editie bij voorkeur geen deelnemers uit dezelfde afdeling geselecteerd.

De selectiegesprekken vinden plaats op zaterdag 2 maart. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt er vooraf aan deze dag een briefselectie gemaakt.

Aanwezigheid

Deelname aan de leergang verplicht tot aanwezigheid (uitzonderingen als gevolg van ziekte bijvoorbeeld daargelaten).

Eigen bijdrage

Deelnemers aan de leergang wordt gevraagd €160,- per persoon bij te dragen (voor de kosten van locatie, catering en trainingsbenodigdheden). Dit bedrag is twee derde van de totale kosten per deelnemer. Omdat het de eerste editie van het programma betreft wordt een derde van de totale kosten door D66 betaald. Mocht de gevraagde bijdrage tot onoverkomelijke problemen leiden, dan kunnen deelnemers zich wenden tot het regiobestuur.

Aanmelden

Wil je deelnemen aan de eerste editie van de leergang politieke vaardigheden? Meld je dan aan via: opleidingen@d66.nl.  Graag ontvangen we bij de aanmelding een recent cv en korte motivatie (max 500 woorden) waarom je aan de leergang wilt deelnemen en wat jouw ontwikkelpunten voor het programma zijn. Aanmelden voor de leergang kan tot zondag 23 februari.

Meer informatie is te verkrijgen bij regiobestuurslid Raymond van Haeften