Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 5 februari 2019

Provincie goed op weg met energietransitie, D66 blijft ambitieus

Op 4 februari hebben Provinciale Staten de staat van de Energietransitie in Noord-Holland besproken. Aanleiding hiervoor is een vergelijkend rapport van de provinciale Rekenkamers over de overeenkomsten en verschillen in de ambities, rolopvatting, inzet en resultaten tot nu toe van de provincies op het gebied van energietransitie de afgelopen twee jaar.

Statenlid en woordvoerder Energie Suzanne Klaassen: “Het rapport mag nadrukkelijk niet worden gezien als een ranking van provincies, maar D66 concludeert dat Noord-Holland er op verschillende terreinen goed op staat. Zo zijn Noord-Holland en Groningen de enige twee provincies waar de Rijksopgave Wind op Land is behaald. Daarnaast maakt Noord-Holland meer dan gemiddeld veel geld vrij voor duurzaamheidsfondsen (95 miljoen euro), en daarbij zijn nog niet eens de 26 miljoen euro uit motie 110 meegenomen, waar op initiatief van D66 extra geld is uitgetrokken voor onder andere de energietransitie.”

D66-gedeputeerde Jack van der Hoek: “Het rapport maakt inzichtelijk wat we als provincie doen en hoe we dit doen. Daarnaast geeft het rapport enkele verbeterpunten, zoals het stellen van tussendoelen en het delen van kennis tussen provincies. Wij nemen deze aanbevelingen over.”

D66 is blij met de de stappen die de provincie heeft gezet en kijkt ambitieus naar de toekomst. Klaassen:  “Zo wil D66 onder andere het opwekken van de hoeveelheid duurzame energie in onze provincie verhogen, meer pilots opzetten voor geothermie en wil D66 de grondstoffenrotonde (circulaire economie) in het Noordzeekanaalgebied verder concretiseren. Ook vinden we dat er plaats moet zijn voor sociale en kleine windmolens waar inwoners (financieel) van profiteren.”  Een voorstel van de oppositie hierover heeft D66 gesteund en is aangenomen.