Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 5 maart 2019

Provincie blijft de Gooise natuur koesteren

In februari is de knoop definitief doorgehakt door de provincie Noord-Holland: de provincie treedt uit als participant van de stichting Goois Natuurreservaat (GNR) per 1 januari 2019. Dit was al eerder aangekondigd en wordt nu uitgevoerd. Flip de Groot, woordvoerder van D66 Noord-Holland: “D66 is het eens met dit besluit, maar dat betekent zeker niet dat de provincie stopt met bijdragen aan het beheer van de prachtige Gooise natuur. GNR gaat nu hetzelfde ondersteund worden als de andere natuurbeheerders, die het Nationaal Natuurnetwerk onderhouden.” Ook de gemeente Amsterdam is van plan uit te treden.

Ontwarring van overheidsrollen nodig

Vorig jaar heeft de provincie al aangekondigd om de regeling met GNR te willen wijzigen. Bestuurlijk waren de verhoudingen en verantwoordelijkheden niet helder genoeg belegd. Het is niet wenselijk om met meerdere overheden in stichtingen te opereren in een dubbele rol: zowel als subsidiegever als beheerder. Zeker omdat gemeenten hun eigen gebied goed zelf kunnen beheren. De gemeenten kunnen gebruik maken van provinciale, rijks en Europese subsidieregelingen om het natuurbeheer te ondersteunen.

Eerder overleg tussen de participanten heeft niet tot concrete afspraken geleid over de gewenste samenwerkingsvorm en bestrijding van het exploitatietekort. Het uittreden van de provincie en de gemeente Amsterdam wordt mogelijk gemaakt door de betrokken participanten onder voorwaarde dat deze gepaard gaat met een goede financiële overgangsregeling. Daarmee kunnen de Gooise gemeenten de verantwoordelijkheid voor het GNR via een ingroeimodel overnemen.

De provincie blijft meebetalen aan natuurbeheer, natuurontwikkeling, ecoducten en recreatieve voorzieningen, maar de bijdrage zal gebonden zijn aan specifieke beheertaken en/of projecten.

Eerder stelde D66 Noord-Holland technische vragen over hoe dit besluitvormingsproces is verlopen. De antwoorden van het college geven goede inzage hierin.