Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 maart 2019

Multi-modaal en integraal mobiliteitsbeleid start nu

Op 4 maart namen Provinciale Staten een besluit over verbeteren van de bereikbaarheid in de corridor Amsterdam-Hoorn. “Dit integrale bereikbaarheidspakket is een grote sprong voorwaarts,” stelt Andries Tijssens, woordvoerder mobiliteit van D66 Noord-Holland, “dit is heel belangrijk voor goede bereikbaarheid van Noord-Holland Noord en geeft inwoners meer keuzes in hoe te reizen.”

Het pakket van maatregelen geeft aandacht aan landschap, openbaar vervoer, fiets, economie én bereikbaarheid voor de auto. De mobiliteitsknooppunten zijn het ordenend principe geworden voor het doen van investeringen. De provincie is nog bezig met het invoeren van deze nieuwe beleidsprincipes van het integrale denken, maar D66 ziet dat de nieuwe insteek nu haar vruchten al afwerpt.

Omgevingsvisie voor integraal beleid

Eind 2014 werd besloten dat er geen actualisering zou komen van het toen reeds verouderde Provinciaal Verkeer en Vervoersplan (PVVP) zou komen. Dit leidende document zou immers worden vervangen door de omgevingsvisie als overkoepelend bestuursstuk voor het mobiliteitsbeleid. Geen sectoraal beleid meer, maar goed met de andere beleidsterreinen afgestemd mobiliteitsbeleid, resulterend in optimale bereikbaarheid, leefbaarheid en werkomgeving.

Inmiddels is de provinciale omgevingsvisie een feit, en er wordt hard gewerkt om het mobiliteitsbeleid binnen die visie verder uit te werken. Dat betekent dat het mobiliteitsbeleid integraler, duurzamer en multimodaal ontwikkeld gaan worden.

Kiezen tussen lopen – fietsen- openbaar vervoer – auto – vliegtuig

In 2017 benadrukte D66 al dat ook de nieuwe smart-mobility multi-modaal aangepakt moet worden. D66 wil dat inwoners een echte keuze hebben welk vervoermiddel zij kiezen om te reizen. Onlangs behandelde Provinciale Staten het Perspectief Fiets als proeve van nieuw multi-modaal beleid. D66 heeft daar van harte mee in kunnen stemmen. De verdere uitwerking is echter nog in uitvoering en wordt vervolgd later in 2019. Dan volgt ook de nieuwe provinciale ruimtelijke verordening bij de Omgevingsvisie.

D66 rekent erop dat het betrekken van de gemeentes in het corridor Amsterdam-Hoorn met dit bereikbaarheidspakket positief gaat verlopen en dat er een gedragen bestuursakkoord komt.