Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 15 maart 2019

Meer ruimte en bescherming voor grutto en kievit

Op 4 maart 2019 hebben Provinciale Staten van Noord-Holland besloten om een actieplan weidevogels te gaan opstellen. De provincie heeft al een aparte subsidieregeling voor weidevogelbeheer, doet actief aan soortenbescherming en heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in betere omstandigheden voor weidevogels. Claudia Weemhoff, woordvoerder landbouw van D66 Noord-Holland: “Ondanks het enthousiaste weidevogelbeleid blijkt de teruggang moeilijk te stoppen. Daarom komt er nu een gericht actieplan dat opnieuw bekijkt wat de beste aanpak is en welke maatregelen er genomen kunnen en moeten worden.”

Provinciaal beleid

In interprovinciaal verband (IPO) is in maart 2018 afgesproken dat er provinciale actieplannen voor weidevogels opgesteld gaan worden. Dit past ook in de afspraken over het maken van een deltaplan biodiversiteitsherstel uit 2018 tussen vele maatschappelijke organisaties. Natuurbeheer en biodiversiteitsherstel zijn kerntaken van de provincies.

Overlegjaar agrarisch natuurbeheer

De bescherming van weidevogels is ook onderdeel van de gesprekken tussen natuurbeheerders en agrariërs over de toekomst van agrarisch natuurbeheer. D66 vindt het belangrijk dat alle kennis en kunde gebundeld wordt en leidt tot gezamenlijke verstandige keuzes en effectieve maatregelen.