Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 16 maart 2019

Meer maatwerk mogelijk voor zonneparken in landelijk gebied

De provincie Noord-Holland heeft de regels voor het opstellen voor zonne-energie in landelijk gebied aangepast. Hiermee wordt meer maatwerk mogelijk.

Het in 2016 opgestelde beleid over zonneparken is geëvalueerd en een herijking bleek noodzakelijk. Niet alle initiatieven van inwoners en ontwikkelaars konden gehonoreerd worden omdat algemene regels dit verhinderden. “Dat is zonde,” zegt Amélie Strens, woordvoerder ruimte van D66 Noord-Holland, “want we hebben alle vormen van duurzame energieopwekking nodig om de klimaatdoelen te halen. Ruimtelijke regels om de kwaliteit van het landschap te waarborgen zijn prima, maar soms te specifiek in niet-standaard situaties.”

Afwijkingen van de regels mogelijk

Op 4 maart 2019 hebben provinciale staten een voorstel aangenomen dat goede initiatieven in zogeheten stimuleringsgebieden mogelijk gemaakt moeten kunnen worden. Initiatieven die vallen onder de zogenaamde “stimuleringsgebieden” en afwijken van de regels zullen in het vervolg aan Provinciale Staten voorgelegd worden, zodat de volksvertegenwoordigers daar een besluit over kunnen nemen.

Regionale energiestrategie

De verwachting is dat er nog meer aanpassingen nodig zullen zijn om straks flexibel in te kunnen spelen op de toekomstige regionale energiestrategieën (RES). Deze RES-sen worden samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit de regio opgesteld. De mogelijkheden per regio verschillen en D66 wil regio’s de ruimte geven voor lokale keuzes.

Lees hier meer over hoe D66 Noord-Holland in de provincie wil werken aan het overschakelen naar duurzame energie.