Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 april 2019

Glastuinbouw Grootslag haalt 40% energiebehoefte uit aardwarmte

Ondernemers, omwonenden en overheden hebben goed samengewerkt om in de gemeente Medemblik een geothermie-centrale te realiseren ten behoeve van schone aardwarmte voor de glastuinbouw in het Grootslag. Hiermee zetten zij een grote stap in de omschakeling van fossiele naar duurzame energie.

De geothermie-centrale van ECW netwerk haalt warm water van ca. 80 graden Celsius van 2 km diepte voor de verwarming van de kassen. Hiermee geeft de tuinbouwsector een voorbeeld van hoe je energietransitie realiseert. Het rijk, de provincie en de gemeente hebben samenwerkt met de ondernemers opdat de ruimtelijke en mijnbouwregels het project niet onmogelijk zouden maken. Met omwonenden is overlegd om lange bezwaarprocedures te voorkomen.

“Om zo snel mogelijk niet meer afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen hebben we dit soort projecten nodig. Geweldig dat ondernemers in Westfriesland niet afwachten maar laten zien hoe energietransitie kan en past in hun bedrijfsvoering.” stelt Arja Kapitein, Statenlid voor Noord-Holland: “Laat dit innovatieve project een voorbeeld zijn om op een veilige manier meer gebruik te gaan maken van de geothermie-energiebronnen, ook voor woningen en kantoren.”

Matthijs Sienot, Tweede Kamerlid voor D66 heeft eerder de Minister al opgeroepen om niet alleen geothermie bij kassen en bij tuinders tot een succes te maken, maar ook bij de gebouwde omgeving Daar is voor nodig dat de techniek verder ontwikkeld wordt en er breed vertrouwen is in de veiligheid. Geothermie valt nu onder “mijnbouw” met minder goed passende regelgeving. De Minister zal hier verder naar kijken. Ervaringen zoals opgedaan in Andijk zijn daarvoor heel belangrijk.

Arja Kapitein: “De provincie moet de geschikte plekken in kaart brengen waar geothermie ook in de gebouwde omgeving verder toegepast kan gaan worden. “