Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 april 2019

D66 doet mee in formatie met GroenLinks, VVD en PvdA

(update 7 juni)

De informateurs van GroenLinks en VVD, Laura Bromet en Cornelis Mooij, schreven op 15 april aan PS dat verdere formatiegesprekken tussen GroenLinks, VVD, D66 en PvdA goede kansen bieden. Deze coalitie met deze partijen zou volgens Bromet en Mooij kunnen rekenen op voldoende draagvlak in Provinciale Staten van Noord-Holland.

Op 18 april is de brief van de informateurs behandeld in een extra PS-vergadering en is het startsein gegeven voor de formatie. Daarbij hebben GroenLinks, VVD, D66 en PvdA een motie ingediend om deze stap te onderstrepen. De motie is met algemene stemmen aangenomen.

D66 heeft er toen op aangedrongen dat gedurende het formatieproces een maatschappelijke consultatieronde plaatsvindt – en dat is inmiddels gebeurd. Ook tijdens de bestuursperiode is participatie van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties wenselijk.
Het streven van D66 was het bereiken van een coalitieakkoord dat een niet-vrijblijvende stevige koers uitzet op belangrijke thema’s als energietransitie, wonen en landbouw, maar tevens ruimte laat voor maatschappelijke ontwikkelingen, innovatie, ideeën uit Provinciale Staten en de samenleving.

De onderhandelende partijen hebben alle stappen in het formatieproces gecommuniceerd via openbare brieven aan PS, formatieblogs en persberichten via de provincie Noord-Holland. Op de website van de provincie vindt u deze berichten bij “Actueel” of op de speciale pagina over de coalitievorming. 

Lees hier een blog van Ilse Zaal over hoe zij het formatieproces ervaart.
Lees hier de blog van Amélie Strens over haar Hemelvaart-onderhandelweekend.

Op 7 juni hebben de onderhandelaars bekend gemaakt dat zij na het Pinksterweekend het coalitieakkoord zullen aanbieden aan de Commissaris van de Koning. Wordt vervolgd…