Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 april 2019

D66 doet mee in formatie met GroenLinks, VVD en PvdA

De informateurs van GroenLinks en VVD, Laura Bromet en Cornelis Mooij, concluderen dat verdere formatiegesprekken tussen GroenLinks, VVD, D66 en PvdA goede kansen bieden. Deze coalitie kan volgens Bromet en Mooij rekenen op voldoende draagvlak in Provinciale Staten van Noord-Holland. Dat hebben zij op 15 april in een brief aan PS laten weten.

D66 is blij met deze stap in de coalitieonderhandelingen. Nog genoeg te doen in het vervolgproces, maar dit stemt hoopvol en D66 gaat hier graag open aan deelnemen.

Op 18 april is de brief van de informateurs behandeld in een extra PS-vergadering. Daarbij hebben de onderhandelende partijen een motie ingediend om deze stap te onderstrepen. De motie is met algemene stemmen aangenomen.

D66 zou graag zien dat gedurende het formatieproces een maatschappelijke consultatieronde
plaatsvindt. Ook tijdens de bestuursperiode is participatie van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties wenselijk.
D66 streeft naar een coalitieakkoord dat een niet-vrijblijvende stevige koers uitzet op belangrijke thema’s als energietransitie, wonen en landbouw, maar tevens ruimte laat voor maatschappelijke ontwikkelingen, innovatie, ideeën uit Provinciale Staten en de samenleving.

De onderhandelende partijen communiceren alle stappen in het proces via openbare brieven aan PS en persberichten via de provincie Noord-Holland. Op de website van de provincie vindt u deze berichten bij “Actueel” of op de speciale pagina over de coalitievorming.