Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 11 mei 2019

Formatie-besprekingen in Noord-Holland

In april  zijn de formatie-besprekingen van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA gestart om een coalitieakkoord tot stand te brengen voor het bestuur van de provincie Noord-Holland. De besprekingen vinden plaats onder leiding van formateur Laura Bromet (GroenLinks).

Op 18 april hebben Provinciale Staten met algemene stemmen een motie aangenomen, waarin ze zich achter dit proces geschaard hebben, maar ook een aantal aandachtspunten hebben meegegeven.

De hoofdonderhandelaars namens D66 Noord-Holland zijn fractievoorzitter Ilse Zaal en Statenlid Amélie Strens.  De onderhandelingen zijn in volle gang en er is regelmatig afstemming met de fractie.

Op 7 juni is bekend gemaakt dat er een coalitieakkoord is en dat dit op woensdag 12 juni overhandigd wordt aan de voorzitter van Provinciale Staten en gepresenteerd aan de media. Op maandag 17 juni is er een ingelaste Provinciale Statenvergadering om het akkoord met alle partijen te bespreken.

De onderhandelende partijen hebben alle stappen in het proces gecommuniceerd via openbare brieven aan Provinciale Staten, blogs en persberichten via de provincie Noord-Holland. Op de website van de provincie vindt u deze berichten bij “Actueel” of op de speciale pagina over de coalitievorming.