Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 11 mei 2019

Formatie-besprekingen in Noord-Holland

In april  zijn de formatie-besprekingen van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA gestart om een coalitieakkoord tot stand te brengen voor het bestuur van de provincie Noord-Holland. De besprekingen vinden plaats onder leiding van formateur Laura Bromet (GroenLinks).

Op 18 april hebben Provinciale Staten met algemene stemmen een motie aangenomen, waarin ze zich achter dit proces geschaard hebben, maar ook een aantal aandachtspunten hebben meegegeven.

De hoofdonderhandelaars namens D66 Noord-Holland zijn fractievoorzitter Ilse Zaal en Statenlid Amélie Strens.  De onderhandelingen zijn in volle gang en er is regelmatig afstemming met de fractie.

De onderhandelende partijen communiceren alle stappen in het proces via openbare brieven aan Provinciale Staten, blogs en persberichten via de provincie Noord-Holland. Op de website van de provincie vindt u deze berichten bij “Actueel” of op de speciale pagina over de coalitievorming.