Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 13 mei 2019

Kom naar de algemene regiovergadering op 29 juni

De algemene regiovergadering (ARV) van D66 Noord-Holland vindt plaats op zaterdagmiddag 29 juni 2019 in het nieuwe cultureel centrum van Zwanenburg: De Olm, Olmenlaan 141, 1161 JV Zwanenburg. Leden en belangstellenden van harte welkom.

Aanvang 13:30 uur (inloop vanaf 13:00).

Voorafgaand aan de ARV is er om 10:00 uur een workshop ledenbinding voor bestuursleden van lokale afdelingen. Aansluitend aan deze ARV is er een borrel.

Aanmelden voor de ARV en/of de workshop graag via het formulier onderaan deze pagina.

Voor de ARV staan de volgende onderwerpen op de agenda:

  1. Opening en welkom door de regiovoorzitter Jeroen van Spijk
  2. Notulen ARV 26 januari 2019 – bijlage 1
  3. Benoemen nieuwe leden regiobestuur – Bekijk hier wie de kandidaten zijn.
  4. Jaarrekening en verklaring kascommissie – bijlagen 2 en 3
  5. Benoemen leden kascommissie – Bekijk hier wie de kandidaten zijn.
  6. Evaluatie verkiezingscampagne PS2019 – Stand van zaken
  7. Kennismaking met de nieuwe fractie
  8. Coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken’ en aanbiedingsbrief PS – Toelichting door de fractie
  9. Afscheid oud-statenleden, gedeputeerde Joke Geldhof en oud-leden regiobestuur
  10. Rondvraag en sluiting

Workshop Ledenbinding

De afgelopen periode hebben wij helaas moeten constateren dat veel leden de partij hebben verlaten. Desondanks melden zich ook nieuwe leden aan. In de praktijk hebben wij hier weinig directe invloed op, maar de vraag is hoe kunnen wij leden enthousiast maken om voor de afdeling in actie te komen. Dan hebben wij het niet over de periode rond campagnes, maar regelmatig iets organiseren waar leden warm voor lopen en daardoor het leuk vinden iets te doen voor de partij.

Tijdens deze workshop geven wij je ideeën en tips wat je lokaal kunt gebruiken om de leden meer te betrekken bij wie wij zijn en wat wij doen.

Aanvang: 10.00 uur
Voor wie: bestuursleden met portefeuille ledenwerving en ledenbinding.
Kosten: Gratis