Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 22 mei 2019

Kandidaten gezocht voor vacatures in het regiobestuur

Binnenkort stoppen enkele bestuursleden vanwege het aflopen van de bestuurstermijn of om andere redenen. Op de algemene regionale ledenvergadering (ARV) van 29 juni 2019 in Zwanenburg kunnen nieuwe bestuursleden benoemd worden. Er staan vier functies open, waarvoor 3 of (bij voorkeur) 4 nieuwe bestuursleden worden gezocht:

  • penningmeester
  • bestuurslid algemeen (met beoogde portefeuille campagne, communicatie en evenementen)
  • bestuurslid algemeen (met beoogde portefeuille ledenbinding, ledenwerving)
  • bestuurslid algemeen (met beoogde portefeuille ondersteuning lokale afdelingen).

Op de ARV van 29 juni  wordt besloten wie er de komende drie jaar in het regiobestuur deze functies kunnen gaan vervullen.

Wilt u zich kandideren? Stuur dan een ingevuld kandidaatstellingsformulier naar de secretaris van het regiobestuur. Deze motivering wordt ook onder de leden verspreid. Voor iedere vacante functie is een functieprofiel beschikbaar plus het bijbehorende formulier kandidaatstelling via deze link.