Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 27 mei 2019

De nieuwe fractie wordt ingewerkt

De nieuwe fractieleden Marcel Steeman, Emre Kanik en Arja Kapitein nemen deel aan het inwerkprogramma, dat door de Statengriffie georganiseerd wordt.
Iedere maandag zijn er bijeenkomsten over verschillende onderwerpen. Het inwerkprogramma omvat kennis maken met de organisatie, elkaar, gelieerde organisaties (zoals Randstedelijke Rekenkamer) en onderwerpen als integriteit, Omgevingswet, samenwerkingsverbanden (zoals IPO en MRA), politiek handwerk & instrumenten. Ook gaan de nieuwe statenleden op werkbezoek om de provincie goed te leren kennen. Daarnaast zijn er bestuurlijke bijeenkomsten en technische briefings bijvoorbeeld over Noord-Holland Noord, bereikbaarheid, verstedelijkingsstrategie, MRA Agenda, omgevingsverordening, de planning & control cyclus (= kadernota, begroting, jaarrekening), klimaatakkoord, energietransitie, circulaire economie en regionale energiestrategie├źn. En het is nog niet afgelopen, dus er volgt nog meer!

Het inwerkprogramma is bedoeld voor de nieuwe Statenleden, maar ook de Statenleden die herkozen zijn participeren regelmatig – als ze niet aan het onderhandelen zijn!

Daarnaast probeert de nieuwe fractie van D66 Noord-Holland ook om de contacten met de lokale afdelingen meteen op te pakken. Er is inbreng opgevraagd bij de lokale fracties voor de onderhandelingen en met een aantal fracties hebben nieuwe Statenleden al kennis kunnen maken. Dat wordt vervolgd in de komende tijd.

Ook is er aan gewerkt om een goed team te vormen met behulp van het analyseren van onze drijfveerprofielen en een middag op de hei. Dat was een goede gelegenheid om kennis te maken met het Naardermeer en eens de handen uit de mouwen te steken in het Goois Natuurreservaat.