Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 27 mei 2019

Formule1, geitenbokjes, functies en stemming voor Eerste Kamer

Op 27 mei 2019 kwamen Provinciale Staten bijeen om besluiten te nemen over een aantal lopende zaken en te stemmen voor de Eerste Kamer.

De provincie Noord-Holland heeft de Provinciale Ruimtelijke Verordening (ofwel PRV) aangepast met regels over geitenhouderij. Dit is om nieuwe grote concentraties van geiten in Noord-Holland te voorkomen. Er zijn te veel onzekerheden over de gezondheidsrisico’s voor mensen die er werken en in een straal van 2 kilometer eromheen wonen.

Een voorstel voor verruiming van het aantal dieren per bedrijf om bokjes om reden van dierenwelzijn langer bij de moeder te houden, is mede door D66 verworpen. Het is nu al mogelijk om de bokjes op het bedrijf te houden. Een  verruiming in de provinciale ruimtelijke regels voor bedrijfsgrootte geeft geheel geen garantie op meer dierenwelzijn. In Nederland is dierenwelzijn landelijke geregeld met wetgeving en een handhavingsorganisatie. D66 is daarom van mening dat dit niet ook in provinciale ruimtelijke regels gevat moet worden; daarmee wordt eigenlijk verruiming van de bedrijfsgrootte gefaciliteerd die niet in het belang is van de volksgezondheid. Zodra er meer duidelijk is over de gezondheidsrisico’s van geitenhouderij kunnen Provinciale Staten de regelgeving desgewenst weer aanpassen.

Er zijn nieuwe Statenleden benoemd in werkgroepen, commissies of andere gremia. Van de D66 fractie is Emre Kanik benoemd als lid van de Randstedelijke Rekenkamer, Arja Kapitein is benoemd als lid van de werkgroep Arondéuslezing en Suzanne Klaassen is benoemd als plv. lid van het Waddenfonds. Ook al bepaald is dat Marcel Steeman een provinciale commissie kan gaan voorzitten. Ook hebben een aantal partijen vandaag duocommissieleden benoemd. Na afronden van de formatie wordt bepaald welke commissies er gevormd zullen gaan worden en zullen de partijen de portefeuilleverdeling tussen de Statenleden en duocommissieleden nader gaan invullen.

De stemming voor de Eerste Kamer verliep in Haarlem precies op tijd en zonder problemen.

Het actualiteitsdebat over de Formule1 in Zandvoort werd overigens verdaagd naar de vergadering waarop de nieuwe coalitie aan het werk gaat. Wordt vervolgd.