Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 17 juni 2019

Stop de grafietregens

Op maandag 17 juni 2019 hebben Provinciale Staten gedebatteerd over de zorgen die zijn ontstaan naar aanleiding van het RIVM rapport over grafietregens in Wijk aan Zee. D66 heeft samen met een aantal andere partijen in een voorstel duidelijk bevestigd, hoe ze willen dat het college snel tot maatregelen komt om de grafietregens te stoppen.

Woordvoerder Suzanne Klaassen: “D66 wil dat er snel een duidelijke escalatieladder komt. Het moet volstrekt helder zijn welke instrumenten de provincie en de omgevingsdienst hebben om in de verschillende stadia in te grijpen.”

Daarnaast moeten we beter weten hoe de provincie de omgevingsdienst kan helpen om hun taak goed uit te voeren. Er is financiële ruimte, maar nog belangrijker is, dat er voldoende strategische kennis aanwezig is bij de omgevingsdienst om te anticiperen en oplossingen aan te dragen.

De provincie en de omgevingsdienst hebben afspraken over het VTH-stelsel: Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Er is nu onvoldoende inzicht of dat stelsel adequaat is ingericht en daarmee zorgt voor een leefbare woonomgeving in Wijk aan Zee. D66 wil dat de Randstedelijk Rekenkamer onderzoekt welke verbeteringen daarin wenselijk zijn.

Overlast melden bij de provincie is nog steeds niet mogelijk. Klaassen: “We weten dat hier aan gewerkt wordt, maar het integrale meldpunt is er nog niet. Inwoners organiseren nu zelf meldingen via stofmelder.nl en dat is een prima initiatief, maar D66 wil echt graag dat het provinciaal meldpunt voor milieuoverlast nu snel operationeel wordt, zodat de provincie ook beter geïnformeerd is en in actie kan komen.”

Samen met GroenLinks, SP, PvdA, ChristenUnie, CDA en PvdA heeft D66 een voorstel ingediend dat unaniem is aangenomen. Ook een voorstel van het CDA om tweewekelijks over de voortgang geïnformeerd te worden is unaniem aanvaard.