Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 30 juni 2019

Landgoederen nu ook in Leidraad

De Leidraad Landschap en Cultuurhistorie is een provinciale handreiking voor het inpassen van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in het landschap, zoals bebouwing, agrarische bedrijven, infrastructuur of vormen van energieopwekking. In maart zijn op verzoek van D66 aan de Leidraad de ambitie en ontwikkelprincipes voor landgoederen en buitenplaatsen toegevoegd. Ook staan kasteel Assumburg te Heemskerk en de Lunetten tussen Heemskerk en Beverwijk er nu in.

De Leidraad beschrijft de waarde van gebieden en is een hulpmiddel voor gemeenten om te bepalen of een bouwaanvraag past of niet past. Dan gaat het om het beoordelen van de kwaliteit van een nieuwe ontwikkeling en de impact op de leefomgeving. Het is een belangrijk instrument voor het behouden en versterken van de kwaliteit van het landschap en behoud van de cultuurhistorie.

De provinciale Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) gebruikt de Leidraad voor het adviseren over nieuwe ontwikkelingen als die bij de Provincie voorgelegd worden. De ARO bestaat uit deskundigen op het gebied van landschap, stedenbouw en cultuurhistorie. Daarbij is ook bijzondere kennis op de terreinen economie, landbouw en water vertegenwoordigd. In het jaarverslag 2018 wordt duidelijk hoe zij tot hun adviezen komen en waarom dit belangrijk is. Lees het hier.