Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 2 juli 2019

Vragen over bebouwing op recreatiestrand Het Voorland in Blaricum

Op 25 juni 2019 hebben de Statenleden Strens (D66), Cardol (GroenLinks) en Voskuil (PvdA) schriftelijke vragen gesteld aan het college van gedeputeerde Staten over mogelijke recreatieve voorzieningen op het strandje “Het Voorland” in Blaricum aan het Gooimeer.

Deze partijen zouden het onwenselijk vinden als er de komende 10 jaar in strijd met de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) in dit gebied een omvangrijke intensivering van de recreatie plaatsvindt. Bijvoorbeeld door jaarrond i.p.v. dagrecreatie en forse bebouwing in een beschermd natuurgebied. Door de vragen te stellen hopen zij meer inzicht te verschaffen in de status van het proces en de vigerende regelgeving.

De vragen worden binnen 30 dagen beantwoord door het college. De vragen zijn hier te vinden.