Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 juli 2019

Regiocongres D66 Noord-Holland op 12 oktober in Haarlem

Het regiocongres is een jaarlijks terugkerende bijeenkomst voor leden, volksvertegenwoordigers, bestuurders en afdelingsbestuurders van D66.

Het hoofdthema van dit congres is “verandering”. Er komen veel veranderingen op ons af de komende tijd zoals de energietransitie, verduurzaming van woningen, elektrisch vervoer en klimaatverandering. Met deze veranderingen willen wij onze inwoners meenemen en ze daarin begeleiden. “Geluk” speelt een belangrijke rol in de acceptatie van die veranderingen.

’s Ochtends beginnen we om 10.00 uur met een algemene regiovergadering (ARV) met o.m. de verkiezing van een nieuwe regiovoorzitter. Kijk voor de agenda en stukken hier.

’s Middags is er vanaf 13.00 uur een plenair programma met o.m. Jan Terlouw, Prof.Dr. Ruut Veenhoven, Ilse Zaal, Tjeerd de Groot en Rob Jetten.

Gedurende de dag zijn er meerdere parallelle workshops. Geïnteresseerde leden moeten zich aanmelden voor de afzonderlijke workshops i.v.m. indelen van zaalruimte.

Ook de talentencommissie is aanwezig. U kunt ze per e-mail benaderen voor een afspraak vanaf 12.00 uur.

Lees hier het volledige programma.


Het regiocongres vindt plaats in het provinciehuis, Dreef 3, 2012 HR Haarlem van 10.00-17.00 uur. Inloop vanaf 9.30 uur. Parkeren kan in de parkeergarage onder het gebouw.

Deelname is gratis. Aanmelden verplicht. Voor de lunch vragen we een bijdrage van 15 euro. 

Aanmelden voor ARV en regiocongres via deze link