Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 4 juli 2019

De taken zijn verdeeld

Op 8 juli 2019 zullen Provinciale Staten besluiten welke provinciale commissies ingesteld worden en kunnen de nieuwe Staten echt aan het werk. De fracties moeten nu ook aangeven wie in welke commissies gaat deelnemen en het woord gaat voeren over specifieke onderwerpen. Na de zomer starten de provinciale commissies met vergaderen.

Er komen vier commissies:

  1. Commissie natuur, landbouw & gezondheid (NLG)
  2. Commissie ruimte, wonen & klimaat (RWK)
  3. Commissie economie, financiën & bestuur (EFB)
  4. Commissie mobiliteit & bereikbaarheid (MB)

Voor D66 zijn de taken als volgt verdeeld:

  • Ilse Zaal, fractievoorzitter en woordvoerder ruimte, wonen & Europa
  • Amélie Strens, vicefractievoorzitter en woordvoerder financiën, water & natuur
  • Suzanne Klaassen, woordvoerder omgevingsverordening en klimaat & energie
  • Marcel Steeman, woordvoerder mobiliteit & luchtvaart
  • Emre Kanik, woordvoerder cultuur, sport, havens & circulaire economie
  • Arja Kapitein, fractiesecretaris en woordvoerder landbouw, recreatie & toerisme, economie en bestuur

Daarnaast is Marcel Steeman voorzitter van de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat (RWK) en zullen Amélie Strens en Arja Kapitein plaatsnemen in de rekeningencommissie. Emre Kanik is lid van de programmaraad van de Randstedelijke Rekenkamer en Suzanne Klaassen plv. lid van het algemeen bestuur van het Waddenfonds. Arja Kapitein is lid van de werkgroep Willem Arondéuslezing.

Ook hebben de Statenleden allen een regio gekozen waarin zij contact zullen onderhouden met de lokale afdelingen. De regio indeling is hier te vinden.