Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 5 juli 2019

Afscheid van het boegbeeld van D66 Noord-Holland

Op 1 juli is het nieuwe college van Gedeputeerde Staten aangetreden in Noord-Holland. Dat betekende ook het afscheid van D66 Gedeputeerde Joke Geldhof. Zij had het al eerder op 26 maart bekendgemaakt, maar ze heeft zolang het nodig was doorgewerkt en ook de portefeuille van een al vertrokken collega waargenomen. Nu is ze klaar voor een nieuwe uitdaging.

Joke Geldhof is 20 jaar actief geweest in de politiek van de provincie, eerst als Statenlid, vervolgens als fractievoorzitter, driemaal lijsttrekker bij de provinciale verkiezingen en de laatste 2 bestuursperioden als lid van het college van Gedeputeerde Staten.

Joke is al 8 jaar Gedeputeerde, eerst voor Water, Wadden en Wonen en de laatste 4 jaar voor Wonen en Ruimtelijke Ordening. Ook had zij 8 jaar het UNESCO werelderfgoed De Stelling van Amsterdam in portefeuille. Daarvoor was zij 12 jaar lid van Provinciale Staten, waarvan 8 jaar als fractievoorzitter voor D66 Noord-Holland.

Haar politieke loopbaan begon in haar woonplaats Amsterdam, waar zij van 1990 tot 1998 eerst als bestuurslid en vanaf 1994 als fractievoorzitter in de deelraad actief was voor D66. Joke was in 2008/2009 voorzitter van de provinciale onderzoekscommissie die de oorzaken van de ‘IJslandse Landsbanki’-affaire voor Noord-Holland onderzocht en heeft de onderste steen boven gekregen.

Zowel voor D66 als voor de provincie Noord-Holland heeft zij zich altijd volledig ingezet en een zeer waardevolle bijdrage geleverd. Zij stond voor waterveiligheid en was in de provincie de hoeder van het open landschap en de moeder van de Omgevingsvisie NH20150. Zij heeft woningbouw aangejaagd, zowel particulier initiatief als de woondeal, die voor veel extra woningen gaat zorgen.  Als D66-er altijd van de partij in de campagne en ook meer dan op de bres voor het erfgoed van de Stelling van Amsterdam. Een fijn mens en een geweldig bestuurder.

Op 29 juni hebben het regiobestuur en de D66-leden uit Noord-Holland Joke bedankt voor het werk in de provincie op de ARV in Zwanenburg. Op 4 juli is zij in het provinciehuis ook “officieel” nog in het zonnetje gezet. Veel warme woorden van fractievoorzitter, regiovoorzitter, provinciesecretaris, commissaris van de Koning en oud-Statenlid Struben. Zij ontving de zilveren provinciepenning uit handen van Arthur van Dijk.

Afscheid Joke Geldhof, met Jeroen van Spijk en Raymond van Haeften