Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 5 juli 2019

Woondeal voor meer betaalbare woningen

Op 5 juli 2019 zijn het Rijk en de regio Amsterdam (MRA) een langjarige samenwerking aangegaan om het woningtekort terug te dringen en te zorgen voor structureel voldoende betaalbaar woningaanbod. Tot 2025 kan de regio er met de inzet van het Rijk ruim 100.000 woningen bijbouwen. Voormalig D66-gedeputeerde Joke Geldhof heeft aan de totstandkoming van deze woondeal tot haar afscheid op 1 juli hard getrokken. Bouwend Nederland, een belangrijke samenwerkingspartner van de provincie, ondersteunt de afspraken.

De partijen hebben afgesproken te zoeken naar zowel oplossingen voor het betaalbaar houden van de bestaande woningvoorraad als voor voldoende investeringscapaciteit van woningcorporaties. Het Rijk ondersteunt met expertise, aanpassingen in wet- en regelgeving en geld voor pilots rond bijvoorbeeld de aanpak van malafide huisjesmelkerij. Dat staat in de Woondeal Metropoolregio Amsterdam die vandaag door minister Ollongren (BZK) en burgemeester Halsema van Amsterdam, als voorzitter van de MRA, is ondertekend.

Woningcorporaties in de regio staan voor de opgave jaarlijks 5.000 sociale huurwoningen te bouwen. Tegelijkertijd moet de bestaande voorraad verduurzaamd worden. Uit vandaag gepubliceerde cijfers van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) blijkt dat met deze opgaven op langere termijn ongeveer de helft van de corporaties tegen de grenzen van de investeringscapaciteit oploopt. Minister en regio werken samen met de corporaties aan oplossingen voor deze mismatch. Om de druk op de woningmarkt verder te verlichten, wil de MRA ten minste 3.000 flexwoningen realiseren. De minister ondersteunt dit met een wetswijziging die dergelijke woningen vrijstelt van de verhuurderheffing.

Rijk en regio trekken ook voor de complexe binnenstedelijke verstedelijkingsopgave met elkaar op. Uitgangspunt is dat woningbouw en bereikbaarheid hand in hand gaan. In de woondeal trekt het Rijk 2 miljoen euro uit voor de ontwikkeling en versnelling van de woningbouwlocaties langs de Hoornse Lijn met de stationsgebieden Zaandam, Zaandam Kogerveld en Purmerend. Met een budget van 2,9 miljoen euro van de provincies Noord-Holland en Flevoland is de MRA afgelopen jaar een flexibele pool van experts gestart die kan worden ingezet om bouwplannen (versneld) te realiseren. De minister draagt hier eenmalig 1 miljoen euro aan bij.

Lees hier meer over dit onderwerp op de website van de Provincie Noord-Holland