Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 8 juli 2019

Meer geld voor duurzame investeringen in Noord-Holland

De nieuwe woordvoerder Arja Kapitein hield op 8 juli 2019 haar maidenspeech in Provinciale Staten van Noord-Holland over meer geld voor investeringen in duurzaamheid:

“Fantastisch dat ik juist over dit mooie participatiefonds mijn maidenspeech mag gaan houden. Ik ben namelijk crowdfund coach bij Collin Crowdfund geweest en de werkwijze van dit fonds kent qua risicomanagement en beoordeling van kredieten veel overeenkomsten. Maar dit is even persoonlijk.

In de vorige periode is op initiatief van D66 het Participatiefonds Duurzame Economie Noord Holland (PDENH) opgezet. Daarom zijn wij natuurlijk blij dat in deze periode conform de gemaakte afspraken dit fonds verder wordt uitgebouwd. Wij vinden deze opzet echt een voorbeeld van hoe wij als provincie op een slimme wijze innovatie van het Noord-Hollandse MKB op het thema duurzame energie kunnen stimuleren.

Het is een slimme wijze, want het gaat immers niet om subsidies. Maar vooral om de inzet van leningen (regulier en converteerbaar). Dus het gaat om geld wat in principe terugkomt naar de provincie als alles goed gaat.
Wij zijn ons heel goed bewust van de risico’s dat een lening niet terug wordt betaald, maar wij hebben geen probleem om dit risico te accepteren. Immers het gaat om bedrijven die werken aan het realiseren van verbeteringen in onze provincie op gebied van energietransitie, circulaire economie en duurzame mobiliteit. Precies belangrijke prioriteiten voor ons.

Wat u voor ligt is het vrijgeven van het eerste deel van de derde tranche. Dit is volledig conform eerder genomen besluiten en het tweede deel komt nog later in de tijd een keer aan de orde. Wij zullen hier dus van harte voor gaan stemmen.”

Met grote meerderheid hebben Provinciale Staten op 8 juli 2019 besloten om het fondsvermogen van PDENH uit te breiden met 11 miljoen euro. Het fonds werd ingesteld in 2015 als gevolg van afspraken uit het coalitieakkoord over “groene groei”.  In 2017 is het fonds aangepast om de fondsen beter bereikbaar te maken voor alle bedrijven. Zowel grote als kleine bedrijven kunnen fondsen aanvragen bij PDENH voor duurzame initiatieven.