Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 september 2019

BLOG: Nu zijn we echt begonnen!

Als nieuw statenlid kan ik nu pas echt van start. Niet alleen als vertegenwoordiger uit Westfriesland en de Kop van Noord-Holland, maar ook als woordvoerder op bepaalde onderwerpen. Pas na het afronden van de coalitieonderhandelingen, de portefeuilleverdeling van het college en het instellen van provinciale commissies konden wij onze woordvoerderschappen afspreken. Praktisch gezien betekende dit voor mij dat ik pas de week voor het reces wist voor welke onderwerpen ik zou kunnen gaan. Persoonlijk vond ik dit erg lang duren en werd ik er wat onrustig van.

Toch moesten we met Provinciale Staten in juli al vergaderen want sommige besluiten duldden geen uitstel. Erg leuk was, dat ik op die eerste Provinciale Statenvergadering mijn ‘maidenspeech’ mocht houden over een voor mij aardig onderwerp: PDENH, ons Participatiefonds Duurzame Energie Noord Holland. Vanwege het succes van het fonds moest Noord-Holland er meer geld voor vrijmaken. Daarbij ontstond opeens een heftige discussie over het ‘uitsluiten van biomassa in het algemeen’ voor financiering door het PDENH. Wat spannend was dat wij ongeveer de enige partij waren die in relatie tot het PDENH hier genuanceerder tegenover stonden. D66 wil ook geen houtkap voor biomassa, maar er zijn allerlei kleinschalige biomassa initiatieven die juist tot innovatie en goede oplossingen voor de energietransitie zouden kunnen leiden. Een snel besluit hierover zonder goed onderzoek vonden we niet verstandig. Via handig informeel overleg met veel mensen hebben we voor elkaar gekregen,  dat we op een later moment op dit onderwerp terug gaan komen. Daar konden de indieners mee instemmen en werd een te snel besluit voorkomen. We gaan er in de komende commissie over debatteren. Maar nu goed voorbereid met een ambtelijk advies. Dat was een spannende dag.

Als raadslid ben ik eerder in Westfriesland zeer actief geweest op het onderwerp gemeenschappelijke regelingen. Het vergroten van de democratische legitimiteit is voor mij als D66’er een fundamentele zaak. Ik had niet verwacht dat ik hier bij de provincie direct weer mee te maken zou krijgen. We hebben in de provincie te maken met 42 verbonden partijen. Dus het gaat ergens over. In september staat meteen een evaluatie van het functioneren op de agenda. De manier waarop de provincie dit doet, is ook voor gemeenteraden een hele interessante en de moeite waard om een keer naar te kijken. Wat nog interessanter (en zeer positief) is, is dat het Rijk met gewijzigde wetgeving bezig is om de positie van raads- en statenleden te verbeteren met meer mogelijkheden en rechten. Dit voorstel ligt nu open voor internetconsultatie. Dus als je interesse in hebt in het verbeteren van democratische legitimiteit van gemeenschappelijke partijen, kijk er hier naar.

Dit is pas het begin voor mij. Ik ga me bezig houden in twee provinciale commissies met landbouw & visserij, recreatie & toerisme, grondbeleid, dierenwelzijn, economie en bestuur. Er staat komende jaren nog veel te gebeuren, bijvoorbeeld de transitie in de landbouw. Ik kijk er naar uit om dit te gaan oppakken!