Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 september 2019

Groen licht vanuit de provincie voor regionale actie voor de energietransitie

D66 is blij met het groen licht voor de regionale energie-strategieën van Provinciale Staten. “Het is belangrijk dat de regio’s zo snel mogelijk starten met het opstellen van een regionale strategie voor de energietransitie,” vindt Suzanne Klaassen, woordvoerder energietransitie van D66 Noord-Holland, “Gelukkig zijn een aantal gemeenten al lang aan de slag. Nu is ook de gedeelde startnotitie vastgesteld.”

Er zullen samen met de gemeenten en waterschappen in Noord-Holland twee strategieën opgesteld worden: een RES NHN voor het noorden en een RES NHZ voor het zuiden.

Voor D66 is belangrijk dat de rol van de provincie duidelijk is. De startnotitie bestaat uit gezamenlijk opgestelde richtlijnen. De provincie helpt de regio’s met kennis. De regio’s kunnen nu aan het werk, maar de RES zal ter goedkeuring terug komen naar Provinciale Staten. D66 zal dan toetsen of de doelstelling het eigen verbruik goed aanpakt, er een goed participatieproces gelopen is dat voor draagvlak zorgt, en dat de maatregelen haalbaar en betaalbaar zijn. Daarnaast zijn een groot aantal kaders uit de startnotitie zoals de Omgevingsvisie, de aandacht voor de landschappelijke kwaliteit bescherming van de NNN en de mogelijkheden van lokaal eigenaarschap in de projecten van groot belang.